Det som kommer fram i avsløringer til journalist Arild Myhre i Tidens Krav, om Statens Vegvesen region Midt sin behandling av Møreaksen versus Romsdalsaksen, er graverende og skandaløst.

Dette er en sak som ikke bør komme som en overraskelse på de som har fulgt med debatten en stund omkring aksevalget i Møre og Romsdal. Det er allikevel en skandale som flere politikere i Møre og Romsdal fra mange parti er blitt involvert i, både direkte og indirekte, og som går helt inn til Stortinget. Det kan heller ikke være noe tvil om at det er Møreaksen A/S sitt langsiktige arbeid som er hovedarkitekten bak skandalen, godt hjulpet av Statens Vegvesen Midt, i Molde. Dette miljøet har fått innpass i politiske partier, i fylkestinget i Møre og Romsdal, i NHO, i Statens Vegvesen og hos stortingsrepresentanter for å nevne noen, for å drive frem et prosjekt som skulle gjennomføres, koste kva det koste ville. Prosjektet var godt forankret i NTP, helt til Tidens Krav kom med avsløringer etter å ha gjennomgått 500 e-poster knyttet til Statens vegvesen Region midt sin aktivitet for å snakke ned Romsdalsaksen. Alle som har stilt kritiske spørsmål er blitt avfeid. Politikere har brukt faglig råd som argument for å møte motstandere, som det har vært mange av. Fagfolkene har blitt brukt som sannhetsvitner, i mange tilfelle, falske vitner.

Hva gjør de involverte nå?

Etter avsløringen i Tidens Krav, når Fylkesutvalget i Møre og Romsdal fikk saken, hadde de i praksis ikke noen annet valg enn å sende den oppover i systemet til Samferdselsdepartementet. Om nødvendig må Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget se på saken heter det i vedtaket.

Dette er alvorlig. Det er mange som er kritisk til leder for Transportkomitéen på Stortinget, Helge Orten, som har sittet på alle sider av bordet i årevis. Visste han hva som forgikk i kulissene? Det er også påfallende at dette kunne gå så langt som det har gått.

Det er mange som har stilt svært kritiske spørsmål og som er blitt latterliggjort og håna for sin pågåenhet og påstander. Dette har igjen ført til mange leserinnlegg i media og sosiale plattformer som Facebook, der både meningmann og også sentrale politikere er blitt latterliggjorte for sine påstander og beskyldt for å snu kappen etter som vinden blåser. Jeg nevner ikke navn, de fleste som har fulgt litt med vet veldig godt hvem det er snakk om. I tillegg forsøkte representanter fra Høyre og KrF og få fylkesutvalget til å droppe kritikken mot Statens vegvesen Region Midt sin behandling av Romsdalsaksen, jf. graveresultatet til Tidens Krav.

Kan denne saken være et eksempel på politikere som ikke er på lag med folket?

Er det noen som føler behov for å be noen om unnskyldning? Det virker som de heller går inn i de mørkeste krokene for ikke å bli sett eller hørt i denne saken. Eller er det noen som føler seg forledet eller lurt til å bære til torgs noe som ikke samsvarer med sannheten? Jeg kan nevne flere av politikere som står på lista til årets stortingsvalg fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Venstre, Høyre og KrF som har stått på barrikadene for dette prosjektet. Ingen av disse partiene har stilt spørsmål om habiliteten til miljø og enkeltpersoner som har vært involvert. Her har det lyst mange varsellamper uten at noen har reagert på det. De som har forsøkt å få i gang en debatt har blitt møtt med en mur av taushet fra de politiske miljøene som jeg nevner.

Takket være Tidens Krav og journalist Arild Myre er dette grumset komme til overflaten. Denne gangen bør det ikke holde med en beklagelse, men undersøkes grundig. Det er blitt en trend til at de som sitter med makt og myndighet, og som bevisst eller ubevisst misbruker denne makten, kommer seg unna med en beklagelse og så går livet videre som ingen ting har hendt. De samme miljøene som forsvarer dette maktmisbruket, mener at straff er viktig for å forebygge. Men det gjelder tydeligvis bare for de som trenger støtte for å komme videre i livene sine, ikke de som sitter på toppen av pyramiden, jf. NAV skandalen. Statens vegvesen Region Midt og de involverte politikerene, bør etterforskes og eventuelt straffes, for å forebygge denne type svindel med skattebetalerne sine penger.

Hva blir det neste fra denne kanten?

Historien har vist oss at dette miljøet arbeider målrettet, vi kan vise til; flyttingen av Ormen Lange fra Haram til Aukra, prosessen rundt plasseringen rundt sjukehuset Nordmøre og Romsdal. I tillegg blir det arbeidet målrettet med flyplass-strukturen i Møre og Romsdal, som kan kan komme i spill. Vindturbinene på Haramsfjellet står i skyggen for radarsignaler for flyplassen på Vigra. Dette er bevist godtatt, men ikke bærekraftig på sikt i forhold til trafikksikkerhet. Det hadde ikke forbauset meg om dette blir brukt som et argument for å legge ned Ålesund lufthavn Vigra i neste omgang. Jeg tror ikke at Flyplassutvikling A/S i Molde er etablert for moro skyld. Det er også samme miljøet som har styrt Møreaksen A/S. Sunnmørske politikere må komme seg ut av tornerosesøvnen og følge med på det som skjer rundt dem.

For å sitere Astrid Lundgren: Når mennesker med makt slutter å lytte til folket, da er det på tide og bytte de ut. Dette utsagnet fra en klok dame, kommer aldri til å gå ut på dato.

Godt valg!