Gå til sidens hovedinnhold

Skammen i framtiden

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Året er 2036. Her sitter jeg på min veranda i Molde med en kaffekopp og skuer utover en fergefri fjord med høye snøkledde fjell som bakgrunn. Roen er påtagelig, kun avbrutt av noe fuglekvitter og en merkbar støy fra E39 på Fannestranden der vogntogene sliter seg gjennom utallige rundkjøringer.

Likevel er det noe som til stadighet plager mine tanker. Var det virkelig en riktig beslutning som ble fattet for 15 år siden? Er det min generasjon vi kan takke for den situasjonen vi har havnet i? Hvorfor ble ikke jeg og min generasjon grundig nok informert om dette samferdselsprosjektet over/under Romsdalsfjorden? Var det virkelig slik at informasjonen var tilgjengelig over lang tid og kun var noen tastetrykk unna uten at jeg giddet å bry meg?

Den gang var vi altfor opptatt med egne gjøremål til å bry oss om samferdsel. Vi hadde selvfølgelig full tillit til politikere og Statens vegvesen at de visste bedre enn de mange brysomme skeptikere som til stadighet var framme i media med sine advarsler. Når våre lokale aviser i tillegg på lederplass applauderte denne løsningen, så kunne vi vel ikke betvile den etter hvert valgte løsningen?

Sent på høsten 2024 registrerte jeg en øredøvende jubel fra øyboere og forkjempere at det første "spadetaket" var tatt. I årene som kommer, blir det til stadighet kritiske innlegg i avisene om økte kostnader og forsinkelser på grunn av dårlig fjell i tunneltraseen. Bestemmelsen var tatt og arbeidet påbegynt, så det er ingen vei tilbake ifølge politikere og SVv.

"Endelig", etter ytterligere forsinkelser og kostnadssprekker står Møreaksen ferdig sent i 2032 med en megabro over Julsundet og en lenge kritisert toløps undersjøisk tunnel på 2x16 km. Mangel på statlige bevilgninger resulterer i at veien fra Vestnes til Ålesund ikke er påbegynt, ei heller veien fra Molde til broen over Julsundet. Bomstasjoner på begge strekninger er likevel satt i drift! Samferdselsdept. har gitt lovnader om at disse veiene er prioritert og kommer inn igjen i NTP ved rullering i år 2037.

Vi er atter tilbake til år 2036 med ettervirkninger som nesten ingen trodde var mulig. På grunn av tidligere "vedtak" om at reisetiden mellom Molde og Ålesund nesten skulle halveres med Møreaksen, så bestemmer Avinor at Årø flyplass er overflødig og legges ned grunnet korte reiseavstander til både Vigra og Kvernberget! Det registreres også at innbyggere på Vestnes og Rauma i større og større grad reiser til Ålesund for både handel, arbeid og sykehustjenester. Handelsstanden på Moa opplever meget gode tider.

For Molde sin del så sliter turistnæringen med en urovekkende nedgang i antall gjestedøgn. Fraflytting merkes på Midsund etter at Møreaksen ble åpnet, men Aukra kommune er også kraftig rammet. På grunn av det "grønne skiftet" blir Ormen Lange nedlagt og kommunen mister sin "pengemaskin". Grunnet tidligere nevnte kostnadsoverskridelser på Møreaksen, får den norske stat betydelige ekstrakostnader som igjen får konsekvenser for brukere av bro og tunnel! Økte bomsatser blir dermed resultatet! Bompengeinntekten dekker nå litt i overkant av driftskostnadene på Møreaksen! Det gledelige oppe i all elendigheten er at de dystre spådommene om dramatiske ulykker i Tautratunnelen ikke har funnet sted (ennå). Det har likevel oppstått situasjoner med stengt tunnel og nestenulykker.

Den tøffe aksekampen som pågikk i nesten 10 år ble kronet med en uopprettelig skade på naboforholdene i Møre og Romsdal. Resultatet ble at nordmøringene gikk til Trøndelag og sunnmøringene er i sluttforhandlinger med Vestland. Romsdalingene blir sittende igjen alene, men har fått tilbud om å innlemmes i Innlandet. Det er røster i Innlandet som argumenterer sterkt i mot en avtale med Romsdal av helt ukjente(?) grunner! For Midsund sin del, så er ikke alt helsvart. Det er registrert en betydelig gevinst på tomtesalg fra ulike lokale investorer! Noe positivt ble det likevel grunnet den etterlengtede fastlandsforbindelsen.

Redselen for den dramatiske trafikkøkningen i Molde var nok en smule overdrevet fordi de aller fleste fra Sunnmøre tar turen via Åndalsnes/Dombås når de skal nord eller sørover selv om E136 på langt nær er ferdig utbedret. Nordmøringene er heller ikke de ivrigste brukerne av E39 sørover via omveier ut på øyer og langt under havets bunn!

Sitter fortsatt å filosoferer over fortiden og skuer utover en ganske så tom og svelefri Romsdalsfjord. Jeg kan fortsatt skimte noen få badeglade barn og voksne på Retirostranden en godværsdag, men mye av dette flotte området er rasert for min del med en firefeltsvei i dagen som nærmeste nabo!

Vi kan selvfølgelig ikke reise i tid, men vi kan heller ikke stille klokken tilbake for å rette opp tidligere feiltrinn! På vegne av min generasjon vil jeg beklage på det sterkeste den urett som ble begått og påført den neste og framtidige generasjoner.

Les også

Lite framtidsretta

Les også

Fylkesordførerens velgerforakt

Les også

Selektive faglige råd

Kommentarer til denne saken