Selvfølgelig skal vi ikke ha en generell vaksinering av friske barn.

Barnekonvensjonen slår fast at vi alltid skal ha barnets beste som ledestjerne når avgjørelser skal tas. Det er de voksnes oppgave å beskytte. Dette prinsippet brytes nå.

Hva er så det beste for barna?

Trenger vi å vaksinere barna fordi Covid-19 er en fare dem?
Nei, det trenger vi ikke. Det vi vet er at barn blir ekstremt sjelden alvorlig syke, og enda sjeldnere dør. Noen barn er i risikogruppen og skal selvfølgelig ta avgjørelsen sammen med lege.
Det vi ikke vet er vaksinens langtidseffekt på barna. Dette vet vi ikke før om flere år. Derfor skal vi ikke utsette barna våre for denne risikoen og usikkerheten for å beskytte mot en sykdom som er generelt ufarlig for barn

Skal barna vaksinere seg for å hindre smitte og sykdom hos de voksne?
Nei. Det er vi voksne som skal passe på barna, ikke omvendt. Vaksinerte voksne må derfor stole på at vaksinen hindrer alvorlig sykdom og død og ikke legge dette ansvaret og risikoen på barna.

Skal barna vaksinere seg for et koronapass slik at de kan få opplevelsene, reisene og friheten tilbake?
Nei, selvfølgelig ikke. De skal få tilbake sin frihet og leve som vanlig uten vaksinen

Det er heldigvis foreldrenes valg å gi denne vaksinen til barn og unge, og det er sikkert mange som allerede som har bestemt seg for hva de ønsker for sitt barn.
Jeg skriver først og fremst her til de som er usikre på hva de vil gjøre for sine barn. Ikke la frykt eller press være avgjørende, men fakta om det vi vet per i dag, Ikke tro og håp