Over nyttår legger Slørdal fram en styresak med sin anbefaling om å styrke det psykiatriske tilbudet i hele regionen.

Det melder Helse Møre og Romsdal i en pressemelding torsdag ettermiddag.

– Vi ser et stort behov for å styrke tilbudet til pasienter dømt til tvungent psykisk helsevern i hele regionen og anbefaler at tallet på lokale sikkerhetsplasser økes det kommende året, sier Slørdahl i pressemeldingen.

Fordeling av pengene

Han foreslår å øremerke en bevilgning på totalt 73 millioner kroner pr. år i tre år framover hvor Helse Møre og Romsdal får 36 millioner, Helse Nord-Trøndelag får 27 millioner og de resterende ti millionene går til St. Olavs hospital. Den samlede rammen kan øke noe når endelig forslag legges fram.

– Dette er veldig gode nyheter for oss i Helse Møre og Romsdal. Med hjelp av disse midlene får vi en tydelig faglig retning for framtiden og vi styrker oss i arbeidet med å holde på våre dyktige fagfolk, i tillegg til å rekruttere nye. Pengene vil blant annet gå til å opprette åtte nye sikkerhetspsykiatriske plasser i dagens lokaler på Hjelset. Vi vil klargjøre et av distriktspsykiatriske senter (DPS) for bruk av tvang og vi vil etablere et nytt FACT-team, sier administrerende direktør Øyvind Bakke.

Helse Møre og Romsdal har de siste årene hatt en kraftig økning i tallet på domfelte som blir overført til tvungent psykisk helsevern og fylket har flere domfelte pr. 100 000 innbyggere enn andre fylker. I denne perioden har det ikke vært økning i tallet på senger for behandling av denne pasientgruppa i Møre og Romsdal.

– En økning av vår kapasitet fra 6 til 14 døgnplasser, gjør at vi kan behandle lokale sikkerhetspasienter selv og ikke oppta plasser i Trøndelag. I det videre arbeidet vil vi avklare hvilket DPS som skal legges til rette for tvang og hvor FACT-teamet skal opprettes. Dette er nye tilbud som allerede er godt diskutert i arbeidet med vår lokale utviklingsplan, og hvor det er enighet om at dette er riktig vei å gå, sier Ståle Hoff, klinikksjef Psykisk helse og rus hos Helse Møre og Romsdal.

Beholder sine budsjettrammer i 2022

Adm. direktør Øyvind Bakke har vedtatt at Klinikk for psykisk helse og rus er unntatt fra det generelle effektiviseringskravet på én prosent for 2022. Bakgrunnen er den store pasientpågangen som klinikken har opplevd særlig de to siste årene. Klinikken har de siste årene gjort store interne omstillinger og driver nå i økonomisk balanse samtidig som den interne effektiviteten har økt med rundt 20 prosent.

– Jeg vil takke ansatte i klinikken for innsatsen og engasjementet for våre pasienter. De neste årene skal vi fortsette arbeidet vårt med å utvikle pasienttilbudet til det beste for pasientene og de pårørende, sier Bakke