Gå til sidens hovedinnhold

«Skal resultatet bli en spøkelsesby, byen som siden krigen har vært den største Ap-bastionen?»

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nasjonal Helse og Sykehus plan 2020-2023 skal behandles 12. mai. SV, SP og Frp legger da frem forslag om å beholde føde og akutt i Kristiansund som en del av den fremtidige sykehusstruktur. De har befolkningen med seg. Spørsmålet er om en stor nok andel av stortingsrepresentantene er på folkets side i denne saken.

Man oppnår kun et trygt fødetilbud gjennom nærhet til fødeavdelingen.

Bunadsgeriljaen går foran i kampen for at også kvinner på Nordmøre skal ha et trygt fødetilbud. Ny forskning viser at reisevei over en time medfører økt risiko for skader på mor og barn. En fødestue oppveier ikke denne risikoen. Derfor må fødeavdelingen i Kristiansund beholdes med akuttfunksjon og gynekolog. Skal Arbeiderpartiet bli det partiet som torpederer dette?

Behov for reservekapasitet

Nye hendelser og situasjoner viser at det er behov for kapasitet ved sykehusene som kan tas i bruk ved ekstreme situasjoner. En begrunnelse for den nedstengningen som ble foretatt i forbindelse med korona-pandemien, var at det viste seg at sykehusene hadde hverken kapasitet, utstyr eller personell til å ivareta det antallet pasienter som ellers ville ha kommet. Erfaringene viser at slike situasjoner dukker opp hvert tiende år. Dersom cruiseskipet med problemer på Hustadvika i 2019 hadde gått på grunn og kantret, var det potensial for at mer enn tusen hardt skadde måtte bringes til sykehus. Ved en katastrofe innen oljesektoren vil det også kreves reservekapasitet.

Les også

Ber Ap snu i fødesaken

Bønn til Ap: – Behold et permanent fødetilbud i Kristiansund

Det ble som vi hadde fryktet – igjen

Rødt: – Fullverdig fødeavdeling i Kristiansund

– Vil koste 40 millioner i året å beholde fødeavdelingen i Kristiansund

Nordmøre er en region med ekstremvær og krevende samferdsel. Nordmøre er ikke som Oslo, Østfold og Vestfold, med motorveier i alle retninger. Nordmøre er fjord og fjell, hav, øyer og tunneler. Nordmøre byr på mye ekstremvær, ikke minst mye nedbør og kraftig vind og ras. Man kan ikke basere befolkningens trygghet på at transport er enkel i de lyse, tørre sommernetter.

Dette er ingen omkamp, dette er en ny sak.

Dette baserer seg på ny kunnskap. Motargumentet er at vedtaket er gjort, men realiteten er at mange av de forutsetningene som lå til grunn for vedtaket er brutt. Et argument er økonomien, som også er hovedgrunnen til at man har vedtatt å bygge nytt felles sykehus. 0-alternativet bestod i å ruste opp og forbedre de eksisterende sykehusene. Kostnaden ved dette skulle være 3,3 mrd, mot 4,1 å bygge nytt, en forskjell som i seg selv virket usannsynlig. Det første som skjedde etterpå var at anbudsrunden måtte kanselleres og gjøres om igjen fordi det beste anbudet sprengte rammene som vedtaket bygde på, med over 1 mrd. Helse Møre og Romsdal har allerede har brutt stortingets vedtak hvor det presiseres at HMR må klare de økonomiske kravene til effektivisering. Dette var også et av argumentene som førte til at 0-alternativet kom dårligere ut.

Behold sykehuset i Kristiansund

Det kan derfor være slik at 0-alternativet faktisk er det mest lønnsomme og at HMR faktisk har behov for at sykehuset i Kristiansund består, ikke minst i lys av at dette er et godt vedlikeholdt og fungerende sykehus i dag.
SNR kan fortsatt bygges og kan i tillegg til lokalsykehusfunksjoner for Romsdal inneholde fellesfunksjoner for Nordmøre og Romsdal men også for hele Møre og Romsdal og for Helse Midt Norge. Dette vil ligne på Høies vedtak for Helgeland.

Skal virkelig Arbeiderpartiet svikte Nordmøre?

Det er urovekkende at Arbeiderpartiet her velger å stille seg på parti med den Høyre-dominerte regjeringen. Er de i ferd med å bevege seg bort fra folket? De har i alle fall sviktet nordmøringene, sier Anja Solvik i Bunadsgeriljaen. Det handler om å hindre at nyfødte dør på vei til fødeavdelingen.

Arbeiderpartiet har her en gyllen mulighet til å berge sykehuset i Kristiansund.

Er man klar over hva som kan bli konsekvensene av det som er i ferd med å skje? Etter noen få år vil trolig samtlige ansatte ved SNR være bosatt i Molde. Man trenger ikke mye fantasi for å se hva slags følger dette vil ha for underleverandører og servicenæringer som leverer til sykehuset. Hvordan vil rekruttering bli til andre næringer hvor ansatte forventer at det finnes arbeidsplasser for ektefeller? Hvor attraktivt vil det bli med nyetableringer? Hvordan vil trafikken ved flyplassen utvikle seg?

Skal resultatet av Arbeiderpartiets innsats i vår region bli en spøkelsesby, byen som siden krigen har vært den største Ap-bastionen?

Kommentarer til denne saken