Da fylkestinget var samlet for å vedta fergetakster og skolestruktur, blant annet, ble det også gjort vedtak om å redusere kollektivtilbudet i fylket med fem prosent. Nå har Fram utarbeidet et forslag som er sendt på høring til alle kommunene i Møre og Romsdal, og ber kommunene sende høringen til grendelag, næringsorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner.

På Nordmøre blir Averøy, Aure, Smøla og Kristiansund spesielt rammet av kutt.

En rekke avganger mellom Bruhagen og Kristiansund og mellom Kårvåg og Kristiansund er foreslått lagt ned. Det samme gjelder flere avganger mellom Kristiansund og Kjørsvikbugen i Aure, og mellom Aure og Tømmervåg.

På Smøla er det foreslått å legge ned flere bussavganger mellom nord og sør.

Du kan lese flere detaljer her.

De fleste avgangene som er foreslått lagt ned eller endret er avganger med liten (svak) trafikk, ved skolefri, mandag til fredag om sommeren, hverdager i romjul og påske, lørdager spesielt om sommeren, hverdager og søndager der det er andre tilbud.

Svarfristen på høringen er satt til 10. februar. Ruteendringene skal behandles i samferdselsutvalget den 4. mars og i fylkesutvalget den 23. mars. Det nye ruteopplegget blir satt i gang 17. august.