Oppdraget er en totalentreprise og kontraktssummen er drøyt 125 millioner kroner, regnjet uten moms. Det skriver Veidekke i en pressemelding.

Statnett og Veidekke har gjennomført en samspillsfase for å utvikle prosjektet som nå er videreført til utførelse, skriver Veidekke.

Administrasjonsbygget på Sunndalsøra er på omkring 3.300 m², og det er utviklet i fem byggetrinn i tidsperioden 1978–2008. Både bygningsmessig- og teknisk standard er fra de aktuelle byggeårene, med enkelte mindre oppgraderinger underveis.

Byggets tekniske standard avviker fra dagens forskriftskrav, herunder krav til både energieffektivitet, luftkvalitet, universell utforming og når det kommer til ytre sikringstiltak. Videre vurderes arealeffektiviteten og fleksibiliteten i bygget å være lav som følge av byggets oppdelte byggetrinn og utstrakt bruk av cellekontorer. Overflater, vinduer og taktekking er preget av slitasje og har overskredet forventet levealder i betydelig grad.

Bygningsmassen skal nå ombygges slik at den oppfyller Statnetts behov framover og totalrehabiliteres slik at den tilfredsstiller dagens krav og standard (TEK 17), skriver Veidekke.

Byggearbeidene starter i februar, og skal være avsluttet i løpet av første halvdel av 2024.