Safepath har inngått avtale om beredskap og overvåking for Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen. Avtalen omfatter leveranse av tjenesten SafepathBeredskap for sundbåtene «Angvik» og «Framnæs» og for «Kvikk», som nå er satt inn i Gripruta.

Dette betyr – ifølge en pressemelding sendt ut fra Safepath onsdag – at samtlige av sundbåtvesenets fartøy kontinuerlig overvåkes fra Safepath Control, en døgnbemannet beredskapssentral i Melkvika Næringspark i Kristiansund. Døgnkontinuerlig overvåking betyr umiddelbar respons dersom noe skulle oppstå for å trygge både passasjerer, mannskap og fartøy.

Safepath

Safepath, som holder til i Kristiansund, er et konsulent- og rådgivingsselskap med ekspertkunnskap innen maritim beredskap og sikkerhet, samt marine operasjoner. Safepath har landets største uavhengige overvåknings- og beredskapssentral for fiskeri, havbruk og offshorenæringen.

– Det er svært gledelig å kunne ønske sundbåtene og Gripruta velkommen om bord. For oss bekrefter samarbeidet at sundbåtvesenet har passasjerenes sikkerhet som første prioritet, både innaskjærs og utaskjærs. Det er stor symbolsk verdi i å få lov å passe på folkene i by’n oss. I tillegg er dette en milepæl for oss, da avtalen markerer første passasjerfartøy inn i vår portefølje, sier Henriette Sandnes i Safepath i pressemeldingen.

Koordinator

I tillegg til selve beredskapen, som betyr at Safepath vil bistå med en operasjonskoordinator som jobber mot rederi, kommunens beredskapsorganisasjon, HRS og andre redningsinstanser dersom ulykken skulle skje, vil sundbåtvesenet få fartøytilpassede digitale opplæringsmanualer.

Dette er daglig leder Arild Dybå-Eidem i sundbåtvesenet – ifølge pressemeldingen – svært godt fornøyd med.

Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen

Sundbåtvesenet er et rederi og kommunalt foretak som drifter sundbåtene som frakter passasjerer mellom de ulike øyene som omkranser havnebassenget i Kristiansund. Rutetrafikken er basis for selskapet, og de siste årene har passasjertrafikken økt betraktelig. Sundbåten har vært «byens hjerte» i over 145 år og fraktet over 133 millioner passasjerer over havna. Sundbåtens posisjon som kollektivt transportselskap, kulturminne og opplevelsesleverandør i Kristiansund og Nordmøre står sterkt med en godt etablert merkevare.

– Sikkerhet for våre passasjerer har alltid høyeste prioritet. Gjennom et formelt samarbeid med Safepath, viser KKS nok en gang at vi tar sikkerhet på alvor, til det beste både for de reisende og for driften av selskapet, sier Dybå-Eidem og legger til at han og hans ansatte er stolte over å kunne samarbeide med en lokal aktør som har ledende kompetanse innen sitt fagfelt.

– Som følge av et høyt aktivitetsnivå, og at selskapet er i hurtig vekst, vil avtalen også gi oss de rammevilkår vi trenger for å holde fokus på den operative driften og på vår misjon som er å frakte passasjerer i tro tjeneste for byens sjel. At vi som verdens eldste selskap for kollektivtransport i drift, skulle bli den første, faller inn i rekken av milepæler i vår stolte historie, sier Dybå-Eidem i pressemeldingen.

Les også

Bli med på den aller første Grip-turen med «Kvikk»