Kristiansundsselskapet Safepath har selskapet signert en beredskapsavtale for hele flåten til fiske- og brønnbåtrederiet Kenfish i Averøy. Det opplyser selskapet i en pressemelding onsdag.

Safepath er landets største uavhengige overvåknings- og beredskapssentral for fiskeri, havbruk og offshorenæringen.

Kenfish ble startet i 2011 og transporterer leppefisk fra lokale fiskere og oppdrettet rognkjeks ut til oppdrettsanlegg. De har også flere fiskefartøy som fisker hvitfisk. Avtalen som nå er inngått er en langsiktig kontrakt.

Avtalen omfatter leveranse av tjenesten Safepath Beredskap for hele Kenfish sin flåte bestående av sju fartøy.

– Implementeringen av Safepath Beredskap betyr at samtlige av rederiets fartøy inkluderes i et topp moderne og profesjonelt oppsett for sikkerhet og beredskap. Dette innebærer at Kenfish sine fartøy kontinuerlig overvåkes fra Safepath Control, en 24/7 bemannet beredskapssentral i Melkvika Næringspark i Kristiansund, skriver Safepath i pressemeldingen.

Døgnkontinuerlig overvåkning av fartøyenes lokasjon betyr umiddelbar respons dersom en hendelse skulle oppstå. Safepath vil da bistå med en operasjonskoordinator som jobber mot rederi, Hovedredningssentralen og andre redningsinstanser.

Ifølge pressemeldingen ser Kenfish verdien av at Safepath kan forenkle prosessen for å møte myndighetskrav, profesjonalisere egne rutiner og trene på realistiske øvelser ombord.

Avtalen er en forlengelse av et samarbeid som allerede har pågått i flere år. Fiskebåten MS «Fay», som i romjulen i 2019 sank utenfor Honningsvåg, var Kenfish sitt første fartøy med beredskapspakken fra Safepath.

– Totalforliset på Nordkappbanken viste viktigheten av 24/7 beredskap og sikkerhetsstyring som også ivaretar dokumentasjonen etter ulykker, skriver Safepath i pressemeldingen.