Skal legge ekstra asfalt i tre kommuner på Nordmøre

Ørsneset – Aure, fylkesveistrekninger på Smøla og Øksendalsvegen i Sunndal skal få nytt dekke med bruk av ekstramidler fra den fylkeskommunale tiltakspakken.