Vestlandsforskning skal i samarbeid med de tre fylkeskommunene på Vestlandet, kartlegge konsekvensene pandemien vil ha for økonomi, utslipp og for lokalsamfunnene, melder Møre og Romsdal fylkeskommune i en pressemelding.

koronapandemien har gjort at fjordene på Vestlandet er uten cuiseskip i sommer, og ingen vet hvordan årene fremover blir.

Med støtte fra Regionalt forskingsfond Vestland skal Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal i samarbeid med Vestlandsforskning, studere følgene av at fjordene på Vestlandet blir uten cruiseskip i 2020, og kanskje i flere år fremover.

Prosjektet har fått navnet "Effekter fra Covid-19 på cruiseturisme til Vestlandet", eller ECOVET.

Tre pilarer for bærekraft

Det forklares i pressemeldingen at forskerne og de tre fylkeskommunene skal kartlegge konsekvensene med tre pilarer for bærekraft:

1. Hvilke økonomiske følger har bortfallet av cruiseturisme i 2020, dvs. hvor stort er inntektstapet?

2. Hvordan er utslippene i løpet av en sesong med redusert cruiseturisme?

3. Hvordan reagerer innbyggere og norske turister på typiske turiststeder på fraværet av cruiseturister.

ECOVET går ut på å kartlegge hva den kraftige reduksjonen i cruiseturisme har og si for Vestlandet. Prosjektet vil doskutere bærekraftige tilpasninger i reiselivet på kort og lang sikt med en bred sammensatt referansegruppe. Representanter fra cruisenæringen, cruisedestinasjoner, offentlige myndigheter, maritim næring og forskere vil møtes jevnlig i prosjektperioden.

Deltagere

Prosjektkoordinator vil være Trond Amland som leder arbeidet med handlingsplanen. Gruppen som arbeider med handlingsplanen består også av: Beate Bergsholm (Vestland fylkeskommune) Lillian Sæther (Møre og Romsdal fylkeskommune) og Randi Klæbo (Rogaland fylkeskommune). Professor Stefan Gössling Vestlandsforskning vil være prosjektleder. Han vil ha ansvar for de faglige leveransene i prosjektet.

Studien er et forprosjekt og har en økonomisk ramme på 750 000 NOK. Prosjektet starter opp i juli 2020 og går frem til mars 2021, gjøres det klart i pressemeldingen.