Kystkultursenteret, som i dag holder til på Brenneriet, har vokst seg ut av den gamle bryggen på Været. Tidens Krav har tidligere skrevet om planene for et splitter nytt bygg for Kystkultursenteret, med en foreløpig prislapp på 60 millioner.

– Det er i utgangspunktet trangt om plassen på Veiholmen og Været. Foreningen anser at den har muligheter til å videreutvikle dokumentasjon og opplevelse av den stedstilknytta, autentiske kystkulturen på Veiholmen. For å få dette til, trengs ytterligere plass i hensiktsmessige lokaler. Denne ambisjonen er både bakgrunnen for og hovedoppgaven i dette forprosjektet, skriver leder for gruppa, Kurt Sivertsen.

Les mer om prosjektet her: Planlegger nytt kystkultursenter til 60 millioner

Onsdag skal politikerne i Smøla kommunestyre få en orientering om prosjektet. Søknad om støtte til videre utvikling av prosjektet er satt opp som referatsak i kommunestyremøtet. Trykk på linken under for å se sendingen. Sendestart er klokken 13.00.

Her er listen over saker som skal behandles i kommunestyret:

32/22 - Stiftelsen Nordmøre Museum. Rekonsolidering, omstilling, nye muligheter

33/22 - Søknad om fritak fra politiske verv

34/22 - 020/032 - Ørnhaugen - salg av bolig

35/22 - Forvaltningsrevisjon barneverntjenesten

36/22 - Eierforhold kirkelige eiendommer - gravplasser

37/22 - Kristiansund og Nordmøre havn IKS - ny selskapsavtale

38/22 - Leie av areal Vikan havn - Rock Fjord AS

39/22 - Avskjermet

Til slutt er det satt opp en interpellasjon fra Mette Grødal i Smøla til Trøndelag og Kjersti Andersen fra Høyre der kommunen anmodes til å gå gjennom stillingshjemlene i helse- og omsorgssektoren for å kartlegge muligheten for å gjøre om midlertidige stillinger til faste.

Interpellasjon til kommunestyret fra Mette Grødahl, Smøla til Trøndelag og Kjersti Andersen, Høyre

Smøla kommune har per i dag ingen faste stillingshjemler for assistenter i helse- og omsorgssektoren. Det er i dag krav om minimum helsefagarbeiderutdanning for å bli fast ansatt.

Samtidig ser vi at midlertidige stillinger, vikariat og ikke minst innleie kan prege arbeidshverdagen innen helse. Det er mange som trives med jobben sin, men som av mange forskjellige grunner ikke er fagutdannet. Noen er på vei til å bli det, mens andre trives med rene assistentoppgaver. Alle er meget verdifull arbeidskraft for Smøla kommune.

Vi opplever det som uheldig at arbeidstakere utenforutsigbarhet i jobben sin og også privat skal måtte gå i årevis uten fast ansettelse, når de likevel i mange perioder er helt nødvendige for å få turnusen til å gå rundt. I den kommunale helsesektoren er det nå rundt om i Norge mange forsøk på en tredeling av oppgaver, som blant annet vil si å gå inn i arbeidsoppgavene på et sykehjem og foreta en inndeling som følger:

1: Oppgaver som ikke krever helseautorisasjon (f.eks. rengjøring, klesvask, rydding, måltidsservering osv)

2: Pleieoppgaver som krever autorisasjon som helsefagarbeider

3: Sykepleierutdanning.

Med dette tror vi at det nå er tid for å tenke annerledes rundt fast ansettelse også i assistentstillinger.

Forslag til vedtak:

1. Administrasjonen i Smøla kommune anmodes til å gå gjennom stillingshjemlene i helse- ogomsorgssektoren for å kartlegge muligheten for å gjøre om midlertidige stillinger til faste.

2. Det opprettes mulighet for å søke etter fagarbeider/assistent, eventuelt med assistenthjemmel når man ikke får søker til fagarbeiderstilling.

I forkant av kommunestyremøtet inviteres kommunestyret til offisiell åpning av nærmiljøanlegget ved Smøla barne- og ungdomsskole klokken 11.00.