I et drøyt år skal en kvinne fra Kristiansund ha bløffet Nav. Statsadvokatene i Møre og Romsdal har nå tiltalt kvinnen – som er snaut 50 år – for grovt trygdebedrageri.

Ifølge tiltalen skal kvinnen fra april 2017 til juli 2018 ha latt være å føre opp alle timene hun faktisk arbeidet på de elektroniske meldekortene til Nav.

Kvinnen oppga, ifølge tiltalen, at hun hadde jobbet i 648 timer til tross for at hun hadde arbeidet i 1.553 timer. På grunn av dette skal hun ha fått utbetalt til sammen 248.481 kroner for mye i dagpenger.

det er nå berammet sak mot henne i tingretten