To av de tre finalistene er fra Nordmøre:

* Betonmast Rødsand som reduserer avfall i sin byggvirksomhet.

* Gomalandet SFO som reduserer matsvinn.

* Samferdsel Møre og Romsdal fylkeskommune som innfører elferger.

– De tre finalistene er tre flotte og veldig ulike kandidater som alle gjør en stor innsats for klimaet. Dessuten er tiltakene deres til inspirasjon og lærdom for andre, sier statsforvalter Else-May Norderhus i en pressemelding fredag. Norderhus leder juryen for Klimasnuprisen.

Klimasnuprisen

For å motivere til klimaomstilling i Møre og Romsdal, deler Statsforvalteren årlig ut Klimasnuprisen.

Prisen er en påskjønning til noen som har vist særlig engasjement og resultat i arbeidet med klimavennlig omstilling i fylket: De har løsninger som reduserer klimagassutslipp, og som forbereder og tilpasser samfunnet til et klima i endring. De som får prisen skal også ha gode løsninger på klimautfordringene. Løsningene må ikke gå ut over andre bærekraftsmål.

Kilde: statsforvalteren

Prisen blir delt ut på Nyttårskonferansen i Molde 10. januar. Dit kommer klima- og miljøminister Espen Barth Eide, som skal dele ut prisen sammen med statsforvalteren.

Og to av kandidatene er altså fra Nordmøre. Begge er presentert på Statsforvalterens hjemmeside.

Else-May Norderhus har besøkt alle kandidatene.

På Gomalandet traff hun SFO-leder Berit Ulriksborg, som siden 2019 har hentet frukt og grønt som ellers hadde blitt kastet i de lokale matbutikkene.

«Heile skulen er veldig stolt og takknemlig for innsatsen ho legg ned. SFO leiaren fortel at det er masse arbeid, men at det også gir ho mykje glede», står det i artikkelen som ble laget etter besøket.

– Vi får av og til inn frukt og grønt som ungene ikke har sett eller smakt før. De lærer seg å spise det her, selv om foreldrene sier at de er kresne for å smake nye ting hjemme, sier Ulriksborg.

Norderhus har også besøkt Betonmast Røsand på Averøy. De reduserer byggavfall. Da bedriften bygde Kårvåg barneskole, ble avfallet fra byggeplassen mer enn halvert fra det som er vanlig. Averøy kommune hadde ikke satt andre krav til avfallshåndtering enn hva som ligger i regelverket, minst 60 vektprosent skulle sorteres ut. (Sommeren 2022 ble kravet 70 prosent). Betonmast stiller interne krav om minst 80 prosent.

– Vi har lenge ligget på nærmere 90 prosent i våre prosjekt, sier prosjektleder Øyvind Heggeset.

Men entreprenøren vil ikke ta hele æren selv, og sier – i artikkelen på Statsforvalterens side – at det har vært godt samarbeid mellom kommune, arkitekt, entreprenør og underleverandører.

– Kommunen har vært villig til å gjøre endringer underveis for å nå målene. Sammen har vi funnet gode og effektive løsninger, sier han.

«For å redusere avfallsmengda trengs det ekstra god planlegging. Alt må bestillast så nøyaktig som mogleg. Dette gjer at det blir meir timer bak kvar bestilling, men til gjengjeld vert byggeprosessen raskere», heter det i artikkelen som er laget om Betonmast.

Tirsdag får vi vite om det blir frukt eller avfall – eller kanskje elferger – som stikker av med prisen.