OMV Norge AS har overlevert plan for utbygging og drift for Berling-funnet til Olje- og energidepartementet.

Den anbefalte utbyggingsløsningen for Berling-feltet er en havbunnsutbygging med tilknytning med en 24 kilometer lang rørledning til dem Equinor-opererte Åsgard B-plattformen i Norskehavet.

Rikgassen vil bli prosessert på Åsgard B og transportert via Åsgard Transport System for videre prosessering ved Kårstø-terminalen og videre til Europa. Kondensatet vil bli overført til Åsgard og blandet med annen produksjon for lagring og videre eksport med tankbåt til markedet.

Totale investeringer for utbyggingen er estimert til 9,1 milliarder kroner, opplyser OMV i en pressemelding. Sysselsettingseffekten i hele utbyggings- og driftsfasen er på omtrent 4.200 årsverk.

– Berling vil bidra med betydelige nasjonale ringvirkninger, og de utvinnbare gass- og kondensatvolumene vil opprettholde Norges posisjon som en viktig gassleverandør til Europa, sier administrerende direktør Knut Mauseth.

Berling-funnene (Iris og Hades) ble påvist i 2018 i PL 644 på Haltenbanken i Norskehavet. De utvinnbare volumene er beregnet til om lag 45 millioner fat oljeekvivalenter.

Det er OMV Norge som er operatør for utbygging og drift, med 30 prosent eierandel. De andre rettighetshaverne er Equinor Energy AS (40 prosent), DNO Norge AS (20 prosent) og Sval Energi AS (10 prosent). Sval Energi AS er riktignok på vei ut, da selskapet har solgt sin andel til DNO Norge AS. Andelen overdras etter myndighetsgodkjennelse.

Bildeserie

TKTV-serien «Basen»