Samtidig har selskapene inngått en partnerskapsavtale om bruk av «Transocean Norge» på andre eventuelle brønner i perioden 2023 til 2027.

«Transocean Norge» skal bore elleve brønner for Wintershall Dea og seks brønner for OMV.

For Wintershall Dea innebærer kontrakten boring av fire letebrønner, fire brønner for Maria Revitaliseringsprosjektet og tre utvinningsbrønner på Dvalin Nord. For OMV vil «Transocean Norge» bore tre utvinningsbrønner for Berling-prosjektet og to letebrønner.

Feltene det skal bores på ligger på Haltenbanken, om lag 280 km nord for Kristiansund. Berling-feltet var inntil nylig kjent som Iris Hades-feltet.

Samarbeid

– At vi har sikret oss «Transocean Norge», betyr at vi får en moderne og velegnet rigg med lave CO2-utslipp tilgjengelig. Vi har også en partner innen boring som kan støtte Wintershall Deas videre vekst på norsk sokkel, sier Michael Zechner, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge, i en pressemelding om nyheten.

– Den langsiktige kontrakten utgjør en viktig milepæl i feltutbyggingen Berling. I tillegg har vi sikret oss en rigg som kan bore en av våre planlagte letebrønner og andre mulige framtidige brønner, sier daglig leder Knut Mauseth i OMV Norge AS i den samme pressemeldingen.

Riggsamarbeidet gjør det mulig å utnytte selskapenes samlede kompetanse. Dette inkluderer blant annet rigginntaksprosess, tredjepartstjenester, forsyningsbase på land og logistikk. Både OMV og Wintershall Dea har avtale med Norsea om levering av basetjenester fra blant annet Vestbase.

Oppgradert rigg

«Transocean Norge» er en sjettegenerasjonsrigg. Den er blitt betydelig oppgradert for å redusere CO2-utslippene. Oppgraderingene omfatter blant annet en hybrid energi-løsning og digital optimalisering av kraftfordelingen. Riggen er godt egnet for planlagte lete- og utbyggingsoperasjoner på norsk sokkel, inkludert HPHT og boring på grunnere vann.

Kontraktsperioden inneholder opsjoner for boring av ytterligere Wintershall Dea-opererte brønner. Kontrakten inneholder også insentiver som innebærer at riggselskapet vil bli belønnet for effektive og sikre operasjoner.

Wintershall Dea er et tysk oljeselskap med hovedkvarter i de tyske byene Kassel og Hamburg. Selskapet har tett opp mot 3.000 ansatte og opererer i Europa, Latin-Amerika, Midtøsten, Nord-Afrika og Russland. Wintershall Dea har vært operatør for olje- og gassfelt i Norge i 45 år og innehar over 100 lisenser på norsk sokkel.

OMV er det største børsnoterte selskapet i Østerrike, med sete i Wien. OMV Norge som ble etablert med hovedkontor I Stavanger i 2006, er medeier i en rekke lisenser på norsk sokkel med en dagsproduksjon på rundt 85.000 fat, hovedsakelig fra feltene Aasta Hansteen, Gullfaks og Edvard Grieg.