Odfjell Drilling skal bruke den halvt nedsenkbare riggen «Deepsea Aberdeen» til å bore minst fire egenopererte brønner i 2021. To av disse er letebrønnene Dvalin Nord og Bergknapp i Norskehavet. I tillegg skal det bores to infill-brønner på Vega-feltet i nordre Nordsjøen.

– Oppstart er første kvartal neste år. Kontrakten inneholder i tillegg en opsjon på ytterligere to Wintershall Dea-opererte brønner, skriver selskapet i en pressemelding.

Funn i vår

Våren 2020 gjorde Wintershall Dea Bergknapp-funnet i Norskehavet. «Deepsea Aberdeen» skal bore avgrensingsbrønnen i prospektet i 2021. Ved å bore letebrønnen på Dvalin Nord, satser selskapet på å videreutvikle området rundt Dvalin-feltet, som har planlagt produksjonsstart rundt årsskiftet.

– Kontrakten med Odfjell Drilling og «Deepsea Aberdeen» sikrer oss en førsteklasses boreentreprenør og rigg, som støtter opp om vår videre satsing på norsk sokkel. Vi legger inn stor innsats både i å sikre økt verdiskapning for eksisterende felt, som Vega, samtidig som vi har et aktivt leteprogram for å befeste posisjonen vår for framtiden, sier Alv Bjørn Solheim, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge, i pressemeldingen fra selskapet.