Gå til sidens hovedinnhold

Sjømatnæringen trenger flere hoder og hender

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge har store ressurser å høste av til havs. Men vår aller viktigste ressurs er de som høster. Da er det gledelig at flere unge nå søker seg til næringen. Men viktigst av alt: Skal vi fortsette å ha verdens beste sjømatnæring, må vi utdanne så mange flinke folk som næringen trenger for videre vekst og utvikling.

Hver dag forsyner sjømatnasjonen Norge millioner av mennesker med mat over hele verden. Og tallet vokser stadig i takt med sjømatnæringen vår. Da er det svært gledelig å se det økende antallet unge som søker seg til marine fag. Det viser at de unge har tro på en fremtid i sjømatnæringen. Og vi trenger flere dyktige hoder og hender for å utvikle næringen videre og bidra i den globale dugnaden for å mette stadig flere mennesker i verden.

Ti år tilbake var situasjonen en annen: Da sto mange skoleplasser tomme i fiskeri- og havbruksfag. I dag står ungdommen i kø for å utdanne seg innen fiskeri og havbruk. Det er først og fremst godt nytt for sjømatnæringa og sjømatnasjonen Norge at de unge ser de spennende karrieremulighetene i sjømatnæringen.

Skolene og utdanningsinstitusjonene har en svært viktig oppgave. De skal utdanne den viktigste ressursen i det norske haveventyret: flinke folk. Køen av ungdommer gir en god mulighet til å sikre god kompetanse til næringen. Jeg vet at skolene tar godt imot dem og ruster dem til å utvikle næringen og forvalte de enorme verdiene i havet videre.

Samtidig er det viktig at skolene og utdanningsinstitusjonene har plass til den arbeidskraften næringen trenger. Ikke bare i dag, men også i morgen. Når vi vet at næringen vokser, vet vi også at den trenger flere folk for å vokse. Skoleeierne har et ansvar for at tilbudet av kandidater svarer på den økende etterspørselen fra næringen. Næringen har på sin side et ansvar for å formidle sine behov. Og meldingen fra sjømatnæringen er entydig: Den trenger mer og oppdatert kompetanse for videre vekst og utvikling.

Næringen tar også ansvar for å utvikle tilbudet. Private initiativer som Campus Blå og blå kompetansesentre er viktige bidrag for å styrke tilgangen på sjømatkompetanse. Jeg hadde selv gleden av å besøke de fire blå kompetansesentrene langs kysten vår før sommeren. De er gode eksempler på initiativer hvor næringen selv tar initiativ og samarbeider med myndigheter og utdanningssektoren. Det er også nødvendig. Det norske haveventyret lykkes vi best med om vi jobber sammen.

Kommentarer til denne saken