Sjøeigedommen gjekk ned frå fem til 2,95 millionar kroner. No kjem folk på visning

Av

Det har ikkje vore lett å selje eigedommen. No gjer dei endå eit grep for å prøve å få selt.