Sjekket kvinneandel i bystyrene – Møre og Romsdal verst i landet

Møre og Romsdal kommer dårlig ut av en statistikk om hvor mange kvinnelige representanter som sitter i kommunestyrene rundt om i fylket.