Sjekk om ditt yrke er hardt rammet av koronakrisen

De som har yrker hvor flest er permittert, er også de som vil komme seg raskest tilbake i jobb, tror Nav Møre og Romsdal.