Buss- og trailersjåfører kan bli mangelvare i Norge, med store samfunnskonsekvenser. Vi kan ikke bare basere oss på at utenlandske sjåfører skal redde oss. I Europa antar bransjen at man mangler nær 400.000 trailersjåfører. Pandemiens ettervirkninger har forverret situasjonen. Krigen i Ukraina gjør utsiktene enda mer usikre. Hviterussiske og ukrainske sjåfører gjorde nemlig en større del av arbeidet på vegene våre før krigen startet.

Med praktiske, politiske grep, kan vi forebygge en mulig sjåførkrise i Norge. Mangel på lærere i tungbilutdanningen har svekket tallet på nye sjåfører. Derfor har Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå fått med seg et bredt stortingsflertall på en viktig endring: Erfarne tungbilsjåfører med fagbrev skal få lære opp unge i faget, parallelt med at de tar den nødvendige pedagogikkutdanningen på deltid.

Faglærte elektrikere, tømrere og andre yrkesfagutdannede har lenge kunnet undervise på videregående samtidig med at de tar lærerutdanning. Tungbilfaget har derimot vært unntatt på grunn av særegne bestemmelser i trafikkopplæringsloven. Forskjellsbehandlingen har bidratt til stor mangel på tungbillærere. Nå gjør vi noe med det.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lenge hatt løfting av fagarbeideren og yrkesfagene som en kjernesak. Våre transport- og utdanningspolitikere har jobbet godt sammen fra første stund. Allerede i januar sørget Ola Borten Moe, minister for høyere utdanning og forskning, for at personer med fagbrev ved førstkommende opptak kan bli tatt inn på tungbillærerutdanningen, sammen med dem som har studiekompetanse. Utrolig nok hadde ikke dette vært mulig tidligere. Nå sørger vi for at erfarne, faglærte sjåfører i tillegg kan lære opp elever parallelt med egen lærerutdanning på deltid.

Verden sliter med mange kriser om dagen. Noen av dem rammer også Norge. Vi trenger ikke å påføre oss en sjåførkrise i tillegg. Spesielt ikke når en del av løsningen er sunn fornuft – og respekt for fagfolk.