Tilsvar på spørsmål fra Ralph Herter, MDG

Tall mht. utbyggingskostnader for Bolgneset er hentet fra Dagbladet. Så intenst som de har jobbet over måneder – med presselag på inntil 6 personer – må det vel være noe etterrettelig stoff å forholde seg til. Samtidig har de nærmest vært brukt som et sannhetsvitne av MDG og andre motstandere.

Vestbase har nok ledige arealer, samtidig som de har presentert tanker for fremtidig bruk, litt i tråd med Bolgneset. Her kan det finnes synergier.

Positiv utvikling

Averøy er i en meget positiv utvikling mht. arealbruk. På Averøy Industripark i Smevågen – tidligere Sterkoder Averøy – har det vært drevet service, vedlikehold og klassing herunder opplagsservice på rigger. For ikke lang tid tilbake, fikk de konsesjon for et oppdrett og smoltanlegg på 25.000 tonn pr. år. Samtidig skal de fortsette med sine mekaniske riggaktiviteter. Dette anlegget er med andre ord helt belagt.

Ved Vestbases sitt vel 200 mål store anlegg på Averøy, har det vel aldri vært noen større aktivitet annet enn opplag av rør ifm. Ormen Lange. Også som opplagsplass for rigg med dertil service. Området har vært nevnt brukt til sammenstilling av havmøller så vel som oppdrett. Oppdrett er nå avskåret all den stund arealet ligger for tett opp til Smevågen som allerede har fått konsesjon. Derimot er Midt Norge et av de store utbyggingsområdene for havmøller.

Stjerneeksempel

Dale Industripark er godt belagt og et stjerneeksempel som katalysator for utvikling av bedrifter. Den sterke blomstringen til Stranda Prolog skyldes ikke bare de ansattes kunnskap, men ikke minst tilgjengelige lokaliteter ved UMOE. Les etter Heisa Mekaniske som er videreutviklet. Samtidig fikk de store haller tilgjengelig sammen med stor kai kran og kaianlegg. Dette ga muligheten for en sterk ekspansjon. Også OSS-Nor skal flytte en større del av sin virksomhet hit. Sjekker du litt opp, vil du finne et utall av andre bedrifter innenfor portene.

Fiskeribasen har – sammen med Pilotveien – vært en utskjelt steinørken. Ikke minst fra MDG sin side. Begge er nå godt i siget. Rieber har i dag en omsetning på 500 millioner. Innenfor 5 år mener de å ha på plass en fabrikk nr. to og en samler omsetning på en milliard. Sammen med annen aktivitet som allerede ligger der, er det meste av kommunens areal forbrukt. Ser vi knapphet på areal?

Zikogruppen overtok 20 mål på Fiskeribasen fra Lerøy. Her skal alt rives med unntak av bygningen som inneholdt file fabrikken. Her skal Road Tech flytte inn allerede på nyåret.

Må være tilrettelagt

Da sitter vi i praksis ikke igjen med så mange «store» areal. Aller minst med tanke på batterifabrikk som krever minimum 500 mål og ytterligere 500 for et trinn nr. 2. Ja bare om vi forholder oss til tang, tare og oppdrett med tilhørende aktiviteter, kreves det store areal. Ikke minst med tanke på hva undersjøisk gruvedrift kan medføre av ilandføring og viderebehandling.

På generell basis kan det sies: Jo større ferdige areal som er tilgjengelig, jo større er sjansene for en etablering innenfor et eller flere av segmentene. Men ting må være tilrettelagt og klar. Utbyggerne har sjelden tid å vente.

Letevirksomheten vil nok bli organisert som for olje og gass ved utlysing og tildeling av lisenser. Blir dette lukrativt, vil det komme et utall av nasjonale og internasjonale aktører. De vil dra stor nytte av å være lokalisert innenfor samme havnebasseng.