Stiftelsen Nordmøre museum har ansatt Silje Gulstad som ny avdelingsleder for Smøla museum, etter at Rannei Botten har gått over i pensjon. Dette kommer fram i en pressemelding fra Stiftelsen Nordmøre museum.

Gulstad kommer fra stillingen som museumspedagog ved Trastad Samlinger, Nasjonalt senter for Outsider Art ved Sør-Troms Museum. De siste ti årene har hun jobbet ved ulike museum og har erfaring fra produksjon og formidling, kuratering og kommunikasjonsarbeid. Hun har en master i kulturminneforvaltning og en bachelor i arkeologi.

– Vi ser fram til å ønske Gulstad velkommen 1. september, og vet at hun vil bygge videre på det viktige og gode arbeidet som tidligere avdelingsleder Rannei Botten har gjort på Smøla og i museet, sammen med lokalsamfunn og kommune, sier direktør Eigunn Stav Sætre i Stiftelsen Nordmøre museum i pressemeldingen.