Hycast på Sunndalsøra har signert en stor kontrakt med det spanske aluminiumsselskapet Alu Iberica. Dette kommer fram i en pressemelding torsdag.

Kontrakten gjelder design, utvikling og leveranse av støpeutstyr for produksjon av aluminium pressbolt, og leveransen skal skje til to fabrikker i Nord-Spania. Produksjonen vil i sin helhet basere seg på at brukt aluminium smeltes om igjen og på den måten blir en viktig del av den grønne profilen som aluminumsbransjen står for. Dette er viktig for både morselskapet Hydro, og spesifikt for Hycast, hvor bærekraft er en viktig pilar i bedriftens strategi, heter det i pressemeldingen.

Der kommer det også fram at kontrakten er i størrelsesorden pluss 100 millioner kroner, med ferdig leveranse i starten av 2022.

- Det har vært tøffe forhandlinger og en lang prosess før man endelig signerte avtalen tirsdag. Nå er vi klare til å gå i gang med detaljplanlegging av prosjektet, sier Ola Furu, som er leder for prosjektavdelingen ved Hycast.

Daglig leder ved Hycast, Ola Ulvund, sier videre i pressemeldingen at kontrakten også har et større, regionalt perspektiv.

– Vanligvis står innkjøpte varer og tjenester for mellom 50 og 60 prosent av omsetningen i en slik kontrakt, og av dette er det aller meste lokale og regionale innkjøp fra dyktige underleverandører i Møre og Romsdal. Konkret for Hycast vil innkjøpene bestå av både innleie av engineeringskapasitet, produksjon av utstyr og maskiner, mekanisk og elektrisk sammenstilling og montasje, samt kjøp av komponenter til ferdig utstyr, sier Ulvund.

– Dette regner vi med blir viktig for flere aktører i en tid hvor nedgang i etterspørselen og permitteringer har preget hverdagen, legger han til.

Hycast

Etablert på Sunndalsøra i 1990 som en “spin-off” fra forskningsavdelingen ved Hydro Sunndal.

Har siden 2012 utviklet og solgt støperiteknologi i det globale markedet for aluminum.

Eksport utgjør 80-90 % av omsetningen, og Hycast har både i 2017 og 2018 vært nominert til Innovasjon Norge/Norsk Eksportråd sin «Eksportpris»

Har 56 høyt utdannede og kompetente medarbeidere, hvorav de fleste er ingeniører, men også flere innen prosess, logistikk/innkjøp, finans, prosjektledelse, HR og HMS/kvalitet.

Omsetning siste tre år rundt 300 millioner kroner.

Eies 100 prosent av Hydro