Hovedutvalget for skole, barnehage og kultur har en tindrende klar oppfordring om at pilotprosjektet med korps i SFO (skolefritidsordningen) må videreføres i Kristiansund kommune. Dette kommer fram i følgende enstemmige vedtak: «Prosjekt og drift av piloten Korps i SFO i Kristiansund kommune har gitt svært positive erfaringer. Tilbudet videreføres. Saken sendes til formannskapet med oppfordring om å finne økonomisk inndekning».

Tilbudet går ut på at elever får instrumentopplæring og samspillopplevelser av kulturskolelærere mens de er på SFO. Den økonomiske inndekningen det er snakk om er en økt budsjettramme til Kulturenheten på 1,6 millioner fordelt på fire år. Asgeir Bahre Hansen (V) forklarer at dette vedtaket innebærer en vesentlig endring av kommunedirektørens innstilling.

– Innstillingen gikk på at dette har vært en suksess, men at man ikke vil videreføre tilbudet. Vi vil videreføre denne piloten. Vi gjør piloter med kjempegode resultater. Da må vi ha større ambisjoner enn dette.

Se Innlandet skole og Kristiansund skolekorps på tur mot Kristiansund sentrum for å delta i barnetoget.

Rekruttering

Det er formannskapet som har den økonomiske myndigheten til å finne inndekning, og derfor oversendes saken til videre behandling i formannskapet.

– Vår oppfordring om å videreføre denne piloten er innstendig. Dette tilbudet har fått en avgjørende betydning for rekrutteringen til korps og musikkmiljøet lokalt. Hvis vi ikke vil følge opp piloter med kjempegode resultater, hva er vitsen med piloter da? Her må vi ta de entydige positive resultatene av tilbudet på alvor, sier Bahre Hansen.