Solide fundamenter

Av
Artikkelen er over 18 år gammel

Spesialtransporten av den første transformatoren til Smøla vindpark gikk knirkefritt. Men like store transporter blir det når møllene skal på plass i juli.

DEL
- Vi fikk virkelig kjørt en test på så tung transport nå, forteller byggeleder Ingar Iversen i Statkraft, etter en vellykket spesialtransport over Smøla onsdag morgen.

En trailer på hele 34 meter og med 14 akslinger måtte til for å frakte den 75 tonn tunge transformatoren til Smøla vindpark. Hele transporten kom opp i en totalvekt på 128 tonn. Egen ferge var nødvendig for å frakte trafoen fra Kristiansund til Smøla natt til onsdag, og alt gikk knirkefritt.

- I juli og august vil vi få mange tunge transporter mellom Vikan kai og vindparken. Møllene skal monteres, og det blir faktisk behov for lengre transport enn da transformatoren ble fraktet. Vingene på møllene strekker seg til 37 meter, og det betyr at vi må bruke en transport helt opp til 40 meter for å få dem fram.
- Transport av møllene blir også bredere. Derfor arbeides det med å tilpasse riksveien. Enkelte steder må blant annet rekkverket bort for at bilen skal kunne passere, forteller Iversen.

Følger planen
Utbyggingen av Smøla vindpark har fulgt planen. Nå blir det en hektisk innspurt til møllene skal monteres.

- Snøfallet på senvinteren førte til noen små forsinkelser, men vi er i full gang med å ta igjen det tapte, og det ser ut til at vi skal ha alt klart til møllene skal monteres fra 1. juli, forteller Iversen, som tror på ¨godt anleggsvær.
Sju kilometer vei er opparbeidet på kort tid, og i dag arbeider 80 personer med vindparken. Når møllene skal monteres, vil 50 personer være engasjer bare med den delen.

Da Tidens Krav besøkte anleggsområdet onsdag, var arbeidet med møllefundament nummer 15 i full gang, og dette er heller ikke småsaker. 200 tonn betong og 14 tonn med stål og jern må til for å få et skikkelig fundament for de store vindmøllene. Første byggetrinn inneholder 20 møller, og det er Smøla Trelastlager som har oppdraget å støpe fundamentene.

Montering av trafoanlegget er også godt i gang. Etter at transformatoren ankom onsdag, er alt klart til å starte på det elektriske arbeidet. Selve bygget er på 500 kvadratmeter, og vil inneholde trafodel, bryterdel, servicerom og kontor.

Gigantiske løft
- Det mest kritiske i blir når møllene skal opp. Været må være bra. Sterk vind er det verste vi kan få, men normalt skal vi ikke bli utsatt for det i juli, sier Iversen.

Bonus Energi skal montere møllene på Smøla. Da blir det gigantiske løft som skal gjennomføres.
- Generatorhuset på 85 tonn skal løftes 70 meter til værs, forteller Iversen.

Vindmøllene skal settes i drift etter hvert som de kommer opp. Etter planen skal arbeidet med montering og testing av møllene ta tre til fire måneder.

Hver mølle vil ha en høyde på 108 meter. Diameteren på rotorene er 76 meter, og hver mølle vil ha en produksjon på 6 GWh, noe som tilsvarer forbruket til omtrent 300 husstander.

I drift i høst
I henhold til planen skal alle de 20 vindmøllene være i regulær drift i løpet av høsten.
Arbeidet med grøfter, kabler og overføringslinje er også kommet godt i gang. Mellom Rangnes og vindparken er alle master reist, og arbeidet med strekking av linjer er nå i gang.

Trinn to i utbyggingen av Smøla vindpark kan først settes i gang et år etter at de første møllene er satt i drift. Denne utbyggingen inneholder 52 møller, og vil legge beslag på 14 kvadratkilometer.
Når begge byggetrinn er ferdig, vil alle vindmøllene ha en produksjon på 450 GWh.

Artikkeltags