Overtid og taxi

Artikkelen er over 17 år gammel
DEL
Det vises til oppslag i avisen om en dom avsagt av Nordmøre tingrett omkring overtidsgodtgjørelse i drosjebransjen. I denne anledning vil jeg få presisere følgende:
For det første må innholdet av begrepet «arbeidstid» avklares, før man kan kontantere om det arbeides ut over de rammer loven setter. Begrepet er ikke enkelt å definere innholdet av i vår bransje, så lenge arbeidsgiver ikke har kontroll over hva den ansatte sjåfør driver med, i den tiden vedkommende disponerer bilen. Dommen inneholder svært korte bemerkinger på dette punkt. I oppslaget i avisen er dette fullstendig utelatt.
For det andre er det utelatt at vedkommende sjåfør arbeidet for den samme drosjeeieren fra 1987 og frem til 2002, uten at det ble krevet noen kompensasjon for «overtid». Kravet kom først etter at det oppstod et motsetningsforhold mellom partene. At denne skulle utgjøre over 3.800 timer må stå for hans regning.
Når det gjelder utblåsingen fra Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund vil jeg kort få si:
Jeg skjønner ikke hvorfor han blander inn drosjesentralene i denne sammenheng. Ellers pleier han være veldig nøye med å presisere at arbeidsforholdet består mellom drosjeier og sjåfør. Hans «bajaseri» står i et merkelig motsetningsforhold til at transportarbeiderforbundet til stadighet fremhever at næringens status må heves.
Til slutt et lite hjertesukk:
Jeg finner det noe merkelig at LO/Norsk Transportarbeiderforbund velger å kjøre en sak om overtid i drosja, for et (tidligere) medlem, som i dag har ansatte sjåfører og som lønner disse i strid med reglene om overtidsbetaling i loven, slik tingretten tolker bestemmelsene.

Wiggo Korsnes,

adm. Direktør Norges Taxiforbund.

Artikkeltags