Overgrep mot barn i den gode saks navn

Artikkelen er over 17 år gammel
DEL
Gir du bidrag til forskjellige formål? Vet du hva pengene går til? Går bidraget til personer som driver overgrep mot barn? Se etter at formålet du støtter er godkjent av Innsamlingskontrollen.
De siste dagers TV-avsløringer om misbruk av barn under påskudd av hjelpearbeid, har med all mulig grunn vakt stor oppmerksomhet og dyp og ekte avsky. Og de som med sine pengegaver har støttet det de trodde var positiv innsats for trengende barn, har en særlig grunn til å være rystet.
Dessverre finnes det ingen mulighet for å utelukke kriminell eller motbydelig adferd, noen vil alltid finne muligheter for å leve ut sine kriminelle og/eller syke tilbøyeligheter - og å lure andre med på å finansiere aktivitetene. Men normale mennesker som ønsker å støtte positivt hjelpearbeid, kan gjøre noe for å redusere faren for at deres bidrag blir misbrukt.
Det er ikke, og skal ikke være, strenge regler for hvem som kan sette i gang med hjelpearbeid for noe de brenner for, hva enten det er i Norge eller utlandet. Formålet må hver enkelt giver selv ta stilling til. Heller ikke skal vi ha regler som hindrer «glade givere» i å støtte hva de selv velger. Men det er mulig å gi noen råd.
Kjenner du den organisasjonen eller de personene som ber om ditt bidrag? Gjør du det ikke, kan det være fornuftig å undersøke nærmere. Som regel vil alt være i orden, men ikke alltid. Vite hvem og hva du støtter.
Er organisasjonen tilsluttet Innsamlingskontrollen i Norge (IK) og bruker IKs logo på sine annonser, trykksaker med videre? De som gjør det, er forpliktet til å følge renslige metoder i sin markedsføring og til å føre sine regnskaper på en slik måte at det klart går frem hva pengene går til, og regnskapene skal være tilgjengelige for alle som ønsker å se dem. IK-logoen gir derfor giverne den trygghet de forventer.
Det finnes naturligvis også seriøse organisasjoner som har valgt å stå utenfor samarbeidet i Innsamlingskontrollen, noe vi synes er beklagelig. Hvis publikum kjenner dem og har tillit til dem, er det naturligvis greit. Men er noen usikker på organisasjonen eller kampanjen som ber om deres bidrag, kan det være fornuftig å sikre seg den tryggheten som IKs logo gir.

Kari Bølling,
Redningsselskapets innsamlingskomite

Artikkeltags