Nasjonalverdier på salg - til utlandet

Artikkelen er over 17 år gammel

For vel ei uke siden fikk vi i TV2 høre at Oslo kommune var i ferd med å selge sine askjer i Norges største private kraftselskap, Hafslund AS til et finsk selskap.

DEL
Pris ikke nevnt, men den er sikkert storveies. Oslo eier 53 prosent av aksjene, Oslo er Høyre-styrt sammen med Frp. En representant for Oslo kommune ble spurt om det ikke var galt å selge slike nasjonalverdier til utlandet. Svar: Nasjonale interessert var ikke hans sak. Folk med slik innstilling burde ikke hatt noe med offentlig styre og stell å gjøre.

Olje- og energiminister Einar Steensnæs ble også spurt. Han likte ikke salget, men ellers var svaret nærmest «god dag mann økseskaft». Han ytret noe om hjemfallsretten, men nevnte ikke noe om at EU med støtte i EØS-avtalen forlanger den fjernet. Heller ikke nevnte han Konsesjonslovene som tidligere kunne ha stoppet slik salg. Etter press fra EU ble denne loven endret slik at Norge og EU nå er likestilt.

Så hørte jeg på TV litt av Jens Stoltenbergs 1. maitale i Sarpsborg, der han blant annet gikk til sterkt angrep på eventuelt salg av Hafslund.
Leste også referatet i lørdags-Dagbladet. Jeg er helt enig med ham. Men han stakk under stol at dette kan Oslo kommune fritt gjøre i ly av EØS-avtalen. Verken storting eller regjering kan forhindre det. Den gode Jens og hans parti, sammen med H, Frp og KrF godkjente EØS-avtalen i 1992. Sp og SV stemte imot.

Denne avtalen begynner å bli brysom også for Ja-folket. den har tvunget innpå oss mange lover, som, uten denne avtalen, aldri ville blitt fremmet i Stortinget. Siste skudd på stammen er forbud mot differensiert arbeidsgiveravgift.
Dette er en av de beste tiltak for distriktsutbygging vi har.

Bondevik ble også spurt om hans mening angående salg av Hafslund. Samme «god dag mann økseskaft» som Steensnæs. Han nevnte ikke EØS. Er det så at de som har ansvaret for denne husmannskontrakten, helst vil feie den under teppet? Ønsker de minst mulig offentlighet omkring den?

Offentlig ja! Er det ikke nå på tide at vi får en offentlig gjennomgang av denne avtalen, som avgjort er et fremmedelement blant norske lover, og som vi har stridd med i snart 10 år. Folk flest synes å ha lite kjennskap til hva EØS-avtalen er, og hvordan den praktiseres. Når jeg spør folk, får jeg ett av disse tre svar: Interesserer meg ikke. Vet ikke. Det er en handelsavtale mellom Norge og EU.

Et rett svar har jeg nesten ikke fått. Nemlig: I EØS-avtalen er ordet handelsavtale ikke nevnt. Her heter det assosiasjonsavtale. Det betyr tilknytte, forene med, forbinde, altså en overnasjonal kontrakt som omhandler langt mer enn handelsavtale. I praksis betyr det at Stortinget må godta at en stor del av våre lover blir tredd ned over hodet vårt fra EU, uten sjøl å ha nevneverdig innflytelse.

Dette gjelder de 4 friheter i EU: fri flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft. Ifølge avtalen gjelder på dette området de samme lover i Norge som i EU. Forskjellen er den at vi ikke får være med på avgjørelsen, men vi har uttalerett under veis. Norge har også vetorett, men når direktiver fra EU behandles i Stortinget, plasserer flertallet hodet under armen!

Når uvitenheten blant folk synes å være så stor, bør vi, før diskusjonen om eventuelt EU-medlemskap tar til for alvor, få presentert EØS-avtalen, og hvordan den praktiseres, i et TV-program. Både pluss og minus må komme klart fram.
Programmet må gå over to kvelder og avsluttes med diskusjon. Dette burde alle være interessert i, men jeg har en bestemt følelse av at ja-siden vil motsette seg dette. Er dere redde for at mange vil snu fra ja til nei når de får vite sannheten.

Jeg oppfordrer Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet til å fremme saken!

Per Kamsvåg

Artikkeltags