Det filosofiske temaet de to har jobbet ut ifra er "Tilgang på informasjon". Gjennom illustrasjoner og tekster har Hungnes og Strand gitt sine tolkninger av årets forsidetema: filosofi og kommunikasjon.

Synnøve Hungnes har bakgrunn fra Kunst og Håndverksskolen. Hun har jobbet som grafisk designer i BMR.

Kriteriene for valg av filosofisk bidragsyter har vært å finne en lokal filosof som enten innehar en doktorgrad eller som jobber med en doktorgrad innen filosofi.

I Norge finnes det et begrenset antall unge filosofer med slik universitetsutdannelse, men for Møre og Romsdal falt valget naturlig på Roger Strand. Han er forsker innen vitenskapsfilosofi ved Universitetet i Bergen.

Telefonkatalogen for Møre og Romsdal er en komplett oversikt over alle telefonabonnenter i fylket. I Møre og Romsdal er det totalt 127.408 abonnenter fordelt på 105.078 privatabonnenter, 20.053 bedriftsabonnenter og 2.277 abonnenter innen offentlig virksomhet. 172.000 kataloger distribueres i år til alle husstander og bedrifter i Møre og Romsdal.