Israel mot Rød-Larsen

Artikkelen er over 17 år gammel

Det er viktig for den israelske regjeringen å lede oppmerksomheten mot noe annet enn det dens soldater gjorde i flyktningeleiren i Jenin.

DEL
Derfor passet det Sharons mediestrateger godt at den snart fire år gamle «fredsprisen» til Terje Rød-Larsen og Mona Juul fra Shimon Peres’ fredssenter dukket opp i avisene akkurat nå. Rød-Larsens klare kritikk av at israelerne ikke slapp hjelpemannskaper inn i Jenin før elleve dager etter kampene, er ikke tatt nådig opp. Å få sådd en mistanke om korrupsjon og pengegriskhet, er slett ikke ueffent, og dersom saken kan få rulle og gå en stund, tjener den enda bedre hensikten.
Derfor haster det for Rød-Larsen og for Norge å få drept mistanken. Og det burde ikke være vanskelig siden den andre prisvinneren, Norges nåværende Israel-ambassadør Mona Juul, sier at saken er helt uproblematisk. Det uproblematiske må kunne dokumenteres raskt og effektivt og ballen legges død. Og om det skulle finnes sider ved saken som likevel ikke er så uproblematiske, må de også fram straks. De vil likevel før eller siden bli kjent.

Det burde i det minste Terje Rød-Larsen ha lært av Fideco-affæren, som kostet ham en statsrådsjobb og 50.000 kroner i bot.

Det er selvsagt ingen nyhet for israelerne at ekteparet Juul/Rød-Larsen mottok prisen fra fredssenteret for fire år siden, og at senteret ikke har delt ut noen priser verken før eller siden. Det siste finnes det en god forklaring på.

Derfor er det ikke tilfeldig at historien dukker opp nå. Den er en del av de krumspringene som den israelske regjeringen gjør nå om dagen, for å hindre at det internasjonale samfunnet finner ut hva som virkelig skjedde i Jenin, om det fant sted en massakre der, eller om de voldsomme ødeleggelsene er et beklagelig resultat av harde kamper mellom militære styrker, som dessverre også kostet sivile liv.

Israel ønsker åpenbart ikke klarhet i det som skjedde. Derfor protesteres det mot den FN-oppnevnte gruppens sammensetning og mandat. Derfor sier regjeringen ja den ene dagen og nei den neste. Derfor såes det mistanker om at palestinerne nå er i ferd med å konstruere en «massakre». Derfor angripes alle som har uttalt seg kritisk til det de har sett, som inhabile og fiender av Israel, inklusiv Terje Rød-Larsen, mangeårig nær og personlig venn av utenriksminister Shimon Peres og en rekke andre framstående israelere.

Alle utenforstående som har kommet til Jenin den siste uke, er blitt sjokkert over det synet som har møtt dem. Det gjelder USAs viseutenriksminister, FNs visegeneralsekretær (Rød-Larsen) og nå sist EU-parlamentets delegasjon. Og sannheten kommer nok for en dag, før eller siden, som i Beirut for tjue år siden. På tross av alle krumspring.

Artikkeltags