Allerede før oljeprisen begynte å stupe i 2014 jobbet Shell med å effektivisere drifts- og investeringskostnadene sine. Oljeprisfallet akselererte denne prosessen. I Kristiansund er det Rolf Sæter, med arbeidstittelen business performance manager, som har ansvaret for å gjøre driftsorganisasjonen i stand til å effektivisere kostnadene. En jobb han nærmest gjør filosofi ut av.

–Det handler om mennesker, om å bygge eierskap og lidenskap. Når folk er lidenskapelige får de inspirasjon og nye tanker. Det er inspirerende å få folk til å smile og lykkes. Det er det som er lønna på kontoen, rent emosjonelt. Det er det som får meg til å stå opp om morgenen, det emosjonelle. Det er mye artigere med lidenskap enn penger, forteller Sæter.

Les også: Sjefen: – Serine er framtida for Shell

Smitteeffekt

Samtidig er det ikke tvil om at det er penger Shell skal tjene.

– I utgangspunktet driver vi forretning. Da handler det om å få mest ut av verdiene vi forvalter. Dette burde det være i alle organisasjoner sine gener. For oss har det vært en lang reise, hvor vi har hatt systematisk fokus på effektivisering, sier Sæter.

Men for Sæter er det ikke bare viktig at Shell fortsetter effektiviseringsjobben, men også at dette smitter over på deres samarbeidspartnere, og ikke minst leverandørene deres.

Les også: – Fortsatt jobber å kjempe om

– Vi er en hel verdikjede. Denne delen av Shell er bare en del av helheten. Vi vil alltid være avhengige av et godt leverandørnettverk, og da er vi avhengige av at de tar sin del av effektiviseringsarbeidet. Du kan ikke bare koble fra en hel del av verdikjeden. Markedet og klimaet vi opplever i dag stiller krav til hele bransjen. Det vil også bety mindre bruk av leverandører, men vi trekker dem nærmere oss. Vi er tydeligere og stiller mer spesifikke krav, og oppmuntrer til dialog begge veier om hvordan vi kan gjøre ting bedre, sier Sæter.

Han mener det blir nødvendig for alle i bransjen å samarbeide om hvordan man kan redusere kostnader.

– Vi som selskap vil gjerne høre mer fra leverandørene om hvordan vi kan påvirke kostnadsbildet.

Markedet har særlig vært tøft for leverandørene, også i Kristiansund, men Sæter mener det her finnes gode markedsmuligheter.

– Vi har en tradisjon for tett samarbeid med leverandørene våre. Dette er en modell vi har brukt i Kristiansund fra dag én. Vi trekker til oss lokal kunnskap, men det skal være på de samme betingelsene som om det var en global aktør, i forhold til kost og forventninger.

Muligheter i lokalmiljøet

Han tror at hvis de lokale leverandørene i større grad går sammen vil de også kunne takle større utfordringer.

– Mulighetene er der hvis man bygger samarbeid i små miljøer for å ta større utfordringer. Det som er helt sikkert er at det en dag skal ryddes opp i Norskehavet, og da kommer det muligheter i vårt lokalmiljø.

Les også: Hvilken framtid har gass?

Sæter har vært i stillingen hos Shell siden 2008.

– Oljeproduksjon er en dynamisk reise. Du må utvikle organisasjonen ettersom behovet for kunnskap og kapasitet endrer seg. Det krever kontinuerlig endring. Men endringene må ha et tydelig formål, vi må være bevisst på hva vi skal oppnå. Alt dette må settes sammen slik at laget kan score mål, og hver spiller på banen har sin rolle. I sin grunnform er prinsippene det samme som et fotballag. Jeg er ikke kapteinen på laget, men heller treneren, sier Sæter.

Ettersom effektiviseringene og nedskjæringene i bransjen har økt har også arbeidstakerorganisasjonene blitt bekymret for at dette skal ramme sikkerheten. Shell har i all sin retorikk vært tydelige på at effektivisering ikke skal ramme HMS.

– Det er en helt tydelig og klar forventning, gjentatt i alle sammenhenger, at effektivisering ikke skal gå på bekostning av HMS, understreker Sæter.

Les også: - Mulighetene eksisterer i markedet

Ikke to motstridende konsept

Samtidig mener han at det helt klart går an å få til effektivisering samtidig som man øker HMS.

– For eksempel en inspeksjonsrobot vil gjøre at man slipper å ha folk i tankene, samtidig som det er billigere. Dette trenger ikke være to motstridende konsepter, selv om jeg har respekt for spørsmålet, sier Sæter.

– Vi har jobbet mye med Lean-tankesettet, det handler om å fjerne sløsing, skape effektiv flyt og hvordan vi setter opp organisasjonen for å levere Når det er sagt så er forbedring en reise, hvis vi slutter å trene ryker det fort. Vi må starte hver dag som om det er en ny dag.

Les også: Ser etter nye marked

En del av arbeidet handler rett og slett om stabil produksjon, noe Shell får til med sine anlegg i regionen. Den gjennomsnittlige oppetiden på Draugen er 97,5 prosent, mens den er 98,8 prosent på Ormen Lange. All nedetid betyr utsatt inntekt.

– Vi i organisasjonen har god evne til å drive stabilt. Nedetiden vi har er ofte planlagt, og ikke tilfeldig, som ved revisjonsstans eller vedlikehold.

 

Lengre levetid

Draugen har allerede fortsatt å produsere over sin opprinnelige levetid, til 2013, og Sæter ser produksjonseffektiviteten i sammenheng med at plattformen får leve enda lengre.

– Det vi kan gjøre for å være mest mulig attraktiv energileverandør, gjør også at installasjonene er attraktive for videreføring.

Så det er altså framtidsutsikter i bransjen. Sæther mener det ikke bare er viktig å redusere kostnadene nå, men også holde de nede på dette nivået.

– Jeg tror bransjen vår kan og må finne en vesentlig lavere kostnadsbase, som er permanent og lavere enn i dag. Det er vi fortsatt ikke i nærheten av hvis det skal være bærekraftig, Vi må også utvikle teknologi for å møte miljøutfordringene. Derfor ønsker vi at leverandørene våre er mer frampå med konstruktive forslag om hvordan vi kan gjøre det annerledes. Dette ønsker vi hjertelig velkommen. Linjebygg Prezioso, som vi har et godt samarbeid med, er et billedlig eksempel på dette.

Les også: Ordfører, rådmann og prest - på en gang

Tidligere i år ferdiggjorde Shell oppkjøpet av britiske BG Group. Arbeidet med å integrere alt i Shell pågår nå. Dette vil bety at nye driftsoppgaver skal integreres også på Råket. BG Norge er operatør for Knarr-feltet i Nordsjøen og undervannsanlegget Gaupe.

– Vi er lykkelige over å få inn flere felt i porteføljen, og gleder oss til å lære av andre. Organisasjonen her er klar for å ta dem imot, konstaterer han.