I nærmere 100 år har det vært arbeidet med å få til en ferjefri forbindelse mellom Sunndal og Surnadal. I løpet av den tiden har det poppet opp med fastlandsforbindelser og bruer på Sunnmøre, i Romsdal og på Ytre Nordmøre.

Hva er galt med politikere på Indre Nordmøre og ledelsen for prosjektet som gjennom snart 100 år ikke har klart å realisere forbindelsen, og som gang på gang klarer å rote det til?

Ingen analyse

Nå har styret og ledelsen for prosjektet lansert et nytt alternativ, flytebru mellom Rykkjem og Kvanne. Alternativet lanseres uten å gjøre en analyse av konsekvensene dette vil få for:

- Bomiljøene i Ålvundfjord og Kvanne. 30-40 husstander + 10-15 fritidseiendommer vil i sterk grad bli påvirket av trafikkbelastningen som vil komme. Noen eiendommer vil også få redusert sitt tomteareal.

- Kjørelengde og tidsbruk fra Ålvundfossen til Surnadal vil øke. Antar at det vil bli nedsatte fartsgrenser gjennom Ålvundfjord og deler av Kvanne.

- Hvis det må velges ny trase gjennom Ålvundfjord, hvordan vil det påvirke planprosessen, kostnader, ressursbruk, miljøavtrykk og forsinkelser for prosjektet?

Planløst og forvirrende

Alternativet med flytebru virker planløst, lite gjennomtenkt, og framstår for meg som et desperat forsøk for å unngå Svinvikalternativet.

Et alternativ som har kommet lengst i planarbeidet fremstår trafikkmessig best i forhold til Sunndal, Tingvoll og ytre strøk. Alternativet er kortest, raskest (unngår reduserte fartsgrenser), og vil påvirke bomiljøet til lokalbefolkningen minst.

For meg virker det generelle arbeidet med prosjektet planløst, uforutsigbart og forvirrende.

Joker Indre Nordmøre

For å unngå Svinvikalternativet setter ledelsen hele prosjektet på spill. Et spill jeg velger å kalle Joker Indre Nordmøre, der det med jevne mellomrom trekkes nye fjordkryssingsalternativer.

Skogseth og Kvande vil sannsynligvis stå for trekningen, evt. med god hjelp av Surnadal Senterparti.

Vil ikke bli forundret om førstepremien vil gå til et prosjekt på Sunnmøre.

Les også

Todalsfjordprosjektet: Nå må løsningen endelig vedtas