Setter opp minibuss for å kjøre elever: Anstrengt forhold til fylket

Kommunene tar ansvar for å få elevene på skolen.