Det siste året har en handlingsplan mot vold i nære relasjoner blitt utarbeidet som et interkommunalt samarbeid i Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Aure og Smøla.

Miljøterapeut og nestleder ved Nordmøre Krisesenter IKS, May-Britt Berg, er en del av arbeidsgruppa som har utarbeidet handlingsplanen, og hun opplyser at den nå klargjøres for publisering på de fem kommunenes hjemmesider. Formålet er å sette fokus på vold i nære relasjoner, og å gi en indikasjon på hvordan man kan gå frem dersom man er bekymret for at barn, unge eller voksne er utsatt for vold.

– Kort fortalt, handler den om hva vold i nære relasjoner er, typiske tegn på at noen er utsatt for vold i nære relasjoner, hvor man kan få hjelp og hvilket ansvar man har som innbygger når det kommer til meldeplikt, forklarer Berg og tilføyer:

– Den inkluderer også en oppramsing av hjelpetilbudene i de forskjellige kommunene.

Hever kompetansen

Berg forteller videre at Statsforvalteren i Møre og Romsdal bidro med 315.000 kroner i midler til handlingsplanen, og at krisesenteret satt på midlene frem til det ble besluttet at de skulle brukes til å finansiere fagdager for alle ansatte i de fem kommunene – som også er krisesenterets eierkommuner. Fagdagene arrangeres på Thon hotell i Kristiansund onsdag og torsdag denne uken.

– Det er vold i nære relasjoner som er temaet, så fagdagene blir en kompetanseheving for de ansatte, sier Berg og fortsetter:

– Det er mye forskjellig på programmet. Politiet skal snakke om familievold og situasjonen i fylket, en psykolog skal snakke om traumer, og de regionale ressurssentrene for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging skal snakke om rus og vold og skadelig seksuell adferd. I tillegg kommer Abid Raja for å snakke om boken «Min skyld».

Berg forteller videre at det har vært stor interesse rundt fagdagene.

– Det er 120 plasser, og det ble fullt for lenge siden. Det står også folk på venteliste, sier hun.

Les også

«Maria» trodde hun giftet seg med drømmemannen. Noen år senere levde hun i et mareritt

Stor pågang

Nordmøre Krisesenter IKS er et lavterskeltilbud til innbyggere som er utsatt for vold i nære relasjoner, og i november 2022 hadde krisesenteret vært fullt siden juli samme år. Tidligere daglig leder ved krisesenteret, Carina Ellingvåg, opplyste at det hadde vært en økning i både antall henvendelser og bodøgn gjennom hele 2022, og ifølge Berg var det totalt fem menn, 28 kvinner og 33 barn som bodde på krisesenteret i 2022.

– Den store pågangen fortsatte ut januar, før det roet seg litt i februar og frem til nå, sier hun og tilføyer:

– Men det er viktig å huske på at vi kun ser en liten del av de som blir utsatt for vold i nære relasjoner, og tallene svinger derfor hele tiden. Det er vanskelig å si om økningen vi så i fjor og i januar skyldes en økt forekomst av vold, eller det at flere valgte å oppsøke oss for å få hjelp.