Når er det bra nok?

Av

Uttrykket «bra nok» kan ha forskjellige betydninger.