Å gjøre alle til lags, kan ingen gjera

Av

Hvorfor jeg begynner å dra inn nynorskens far, Ivar Aasen, er fordi diktet hans sier så mye om å hjelpe andre.