Morten Feirud, biografi: Jeg respekterer retten din til å tro på det du vil, men det betyr ikke at jeg respekterer det du tror på. Hvem jeg er defineres av mye mer enn hjemby og fødested, ser alltid utover, men med føttene godt plantet der jeg er.

Samfunnet trenger folk som Tore Løvik

Publisert