Når de fleste i dag er opptatt av koronatiltak så ser det ut til at barn, ungdom og eiere av puber og serveringssteder er de gruppene en særlig har fokus på.

At disse gruppene på ulike vis har hatt belastninger i denne perioden, veit vi jo. Det som imidlertid undrer meg er at en i stor grad overser at mange eldre, både med og uten underliggende sykdommer, i praksis har vært i karantene i snart to år. De nye tiltakene ser ut til å si at vi gamlinger må ta ansvar selv og ikke kan regne med hjelp fra systemet.

For de av oss som allerede fikk 3. vaksine i fjor høst vil effekten, slik jeg forstår, kunne avta ganske raskt. Får vi en 4. dose? Hvorfor er ikke godt voksne invitert i ulike debatter etc? Hvorfor er gamle mennesker nesten ikke synlig mht. tiltak?

Framover vil det åpenbart være enda mer nødvendig for oss gamlinger å passe på oss selv.