Ser bunnen av pengekisten: – Da blir det fort dramatisk

Etter enda et år med stort underskudd, ser man nå bunnen i pengekisten i Surnadal. – Til nå har vi hatt fond for å dekke underskudd. Snart går ikke det. Og da blir det fort dramatisk.