Reiselivet er viktig for verdiskaping og bosetting i hele Norge og er en av de næringene som er hardest rammet av koronapandemien. Norsk reiseliv består av et stort antall aktører, mange små og mellomstore og noen få store. Eierskapet til reiselivet er i stor grad lokalt og nasjonalt. Økonomiske vanskeligheter som følge av pandemien kan gjøre norske reiselivsbedrifter utsatt for oppkjøp fra utlandet.

Selv om mange reiselivsbedrifter har hatt en bra sommersesong, så er bortfallet av forretningsreisende og konferanser stort. Derfor mener vi i Senterpartiet at reiselivsnæringen trenger hjelp, og at avgiftene må ned ikke opp.

Vi mener det er helt feil av Høyre og Frp å doble reiselivsmomsen fra oktober etter å ha økt avgiftene på reiselivet over flere år. Senterpartiet vil la reiselivet fortsette med den lave momsen på 6% ut 2021, og permanent senke reiselivsmomsen fra 12 % til 8 %. Senterpartiet vil også sikre at reiselivsnæringen får beholde krisetiltak, som permitteringsordninger, til koronapandemien er over.

Reiselivet gir mange viktige arbeidsplasser, og er med på å skape lokal identitet og stolthet. Det er derfor viktig at vi sørger for å legge til rette for at flere elever velger yrkesfag for å dekke servicenæringens behov for fagarbeidere. Senterpartiet har foreslått en rekke tiltak for å gi et reelt yrkesfagløft, blant annet gjennom økte basisbevilgninger til fagskoler, styrke formidlingen av læreplasser mellom skole og bedrift med 10 millioner, sørge for nok penger til å oppdatere utstyr slik at undervisningen blir relevant, og øke lærlingetilskuddet.