Fra og med 1. juli innfører regjeringen gratis ferje for alle på ferjestrekninger med under 100 tusen passasjerer årlig.

I valget sa mange at dette kun var valgflesk fra Senterpartiet og noe vi ikke hadde mulighet til å gjennomføre i regjering. Nå kun 8 måneder i regjering gjør vi lovnadene til virkelighet. I tillegg har vi redusert ferjeprisene 30 prosent og vi har som mål på sikt å redusere de 50 prosent i løpet av stortingsperioden.

Dette viser at Senterpartiet og regjeringen har handlekraft ved å gjøre hverdagen enklere for folk flest i distriktene. Mange av disse strekningene som nå blir gratis er små øyer uten annen fastlandsforbindelser. Her er lokalbefolkningen helt avhengig av transport til fastlandet for å leve gode liv på øyene.

Lokalsamfunn som i flere år har vært fraflyttingstruet får nå ny giv. Dette betyr ny optimisme i distrikts-Norge og vil føre til økt næringsvirksomhet, flere arbeidsplasser, som igjen vil føre til økt tilflytting.