Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet og «fake news»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Årsmøtet i Kristiansund Senterparti har vedtatt en uttalelse der de ber om at fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset stoppes. Kristiansund Sp er selvsagt i sin fulle rett til å gå imot det Møre og Romsdal Sp har vedtatt i saken, samt hva Sp nasjonalt har vedtatt. Men det skaper stor usikkerhet blant velgerne om hvilken politikk Sp faktisk fører. Vil en stemme til Sp være for eller imot dette fellessykehuset? Her er det påkrevet at Sp både i fylket og nasjonalt kommer med en klargjøring. Eller ønsker de å ri to hester samtidig, for å forsøke å sanke flest mulig stemmer fram til høstens valg?

Standpunktet til Sp i Kristiansund skaper også usikkerhet rundt den samhandlingsavtalen som Kristiansund kommune har inngått med Helse Møre og Romsdal (HMR) angående SNR Kristiansund og SNR Hjelset. Sp kan jo ikke støtte en samhandlingsavtale med et fellessykehus de går imot. Dermed blir det også nødvendig at ordfører Kjell Neergaard (Ap) i Kristiansund klargjør hvordan kommunen nå stiller seg til denne samhandlingsavtalen med HMR angående fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal.

Det er selvsagt helt legitimt at Sp i Kristiansund har et eget standpunkt i sykehussaken, selv om dette kan villede velgerne. Det er derimot ikke like greit at årsmøtet vedtar en uttalelse som inneholder en mengde «fake news»:

«Ingen vet den endelige prisen på sykehuset på Hjelset. Etter at prosjektet er stoppet for andre gang, fordi kostnadsanslagene fra helseforetaket har vært urealistiske, er prisen foreløpig oppe i seks milliarder. Dette er en dobling av de første anslagene. Helseforetaket foreslår nå å gå over til flere mindre entrepriser, etter at samarbeidet med Skanska ble avsluttet. Ingen har noen formening om hva sluttsummen blir.»

Les også

Kristiansund Sp: Stopp fellessykehuset!

Les også

– Når statsråder har vondt i viljen sin, så er det ikke grunnlag for å ha tillit til statsråden lenger. Da reiser Stortinget mistillitsforslag.

Les også

For lang reisevei, når det dreier seg om liv eller død: Konsekvenser av ansvarsfraskrivelse fra sentralt politisk hold

Det er ingen dobling av kostnadene for SNR. Det er tre rammer som gjelder. Den minste defineres som styringsramme og kalles P-50. Denne var 4.635 millioner kroner. Denne er økt med 715 millioner kroner, opp til 5.350 millioner kroner.

Rammen som prosjektstyret og Helse Møre og Romsdal har for SNR, kalles P-70. Den var 4.906 millioner kroner. Den er økt med 794 millioner, opp til 5.700 millioner kroner.

Den siste rammen er definert som kostnadsramme, kalt P-85. Det er denne Helse Midt-Norge styrer etter. Den var 5.136 millioner kroner. Helse Midt-Norge utvider den med 814 millioner kroner, til 5.950 millioner.

Årsmøtet har også uttalt: «I teorien skulle et nytt sykehus på Hjelset bli mye bedre enn sykehusene i Kristiansund og Molde hver for seg. Siden starten er prosjektet redusert så mye at forutsetningene for et fellessykehus ikke lenger er til stede.»

Heller ikke dette medfører riktighet. Ingen av de funksjoner som daværende direktør Astrid Eidsvik i HMR planla for SNR i sin Idefaserapport i 2014 er fjernet. Planene er også i tråd med den samhandlingsavtalen som er inngått med Kristiansund kommune. Og de økonomiske forutsetningene er bedre enn noen gang tidligere. Direktør Bakke i HMR skriver: «Dersom ein også simulerer med auka basisramme knytt til ny finansieringsmodell, vil ein likevel med kun 50 prosent oppnåing av effektiviseringstiltaka ha ein bærekraftig økonomi».

Om Senterpartiet i Kristiansund er bekymret for at økte kostnader vil gi svært negative konsekvenser for spesialisthelsetjenesten i hele fylket, så bør de også bekymre seg for pasientlekkasjene som tapper HMR for om lag 50 millioner årlig. Eller lukker Sp øynene for denne uetiske aksjonen på Nordmøre for misbruk av fritt sykehusvalg, kun i den hensikt å skade eget helseforetak sin økonomi for å stoppe fellessykehuset på Hjelset?

Pasientlekkasjer demonstrerer for all verden at nærhet ikke er vesentlig. Også Sp bør ta inn over seg at når velgerne blir pasienter, så velger de store sentralsykehus langt unna, ikke nære lokalsykehus. Dette gjelder særlig på Nordmøre.

Kommentarer til denne saken