Senterpartiets (Sp) rolle i sykehuskampen i Møre og Romsdal er preget av at partiet står i en krevende spagat i forhold til hvor de faktisk står når dette blir gjenstand for forhandlinger om eventuell regjeringsmakt.

Sp lanserer begrepet «avdelingssykehus» til fordel for kampen for å forsvare lokalsykehusene rundt om.

En avsporing

Ingen har definert innholdet i begrepet «avdelingssykehus», slik at virkeligheten bak dette i realiteten blir en avsporing av den sykehuskampen som står praktisk talt overalt i Norges land. Hva som blir igjen av begrepet «avdelingssykehus» etter eventuelle regjeringsforhandlinger, er pent sagt, like mye verdt som 10 fugler på taket.

Så kan vi ha i minne den kreativiteten som har vært utvist for å få oss til å sluke agnet om det fantastiske fellessykehus på Hjelset. Herunder kanskje det mest fantasifulle, som var «clustersykehus». Begrepet dukket opp i stridens hete for noen år tilbake, men avgikk ved døden etter hvert som det ble klart at det var snakk om et luftslott, som det ikke finnes penger til. For å lokke oss inn i dette, har vi nå fått skisse på skisse om et distriktsmedisinsk senter(DMS), som et slags «Soria Moria» i Herman Døhlens vei. Tro det den som vil, vi har til fulle erfart verdien av vedtak og løfter fra Helseforetaket.

Les også

Noen tanker en måned etter den famøse steinnedleggelsen på Hjelset

Har støttet fellessykehuset

Hva Kjersti Toppe og Per Olav Lundteigen privat har av oppfatninger, er ikke til hjelp I Møre og Romsdal. Sp i Møre og Romsdal har Jenny Klinge og Geir Lien, som har støttet et fellessykehus på Hjelset, som listetopper. Verken Toppe eller Lundteigen velges fra Møre og Romsdal, men Sp i Kristiansund har klamret seg til disse to i de siste valgkampene. Dette skal bidra til å tåkelegge situasjonen i Sp i Møre og Romsdal.

Det må også vises til hva Kjersti Toppe svarte på direkte spørsmål fra Rødts medlem Rune Kristiansen – sitat:

«Viser til mailen du sendte til Senterpartiet og fødetilbudet og Kristiansund sykehus. Jeg vil forsøke å svare deg. Senterpartiet vil at fødeavdelingen i Kristiansund ikke skal legges ned, heller ikke etter nytt sykehus er bygget i Molde( Hjelset). Vi menet at det også må sikres nødvendige akuttfunksjoner i Kristiansund for å vareta beredskap,Ø. Det skal også være et godt tilbud av såkalte elektive tilbud ( planlagte behandlinger), for eksempel i poliklinikker og dagtilbud.»

Dette er rent faktisk et godt stykke unna det å gi en konkret støtte til et lokalsykehus.

Rødt Møre og Romsdal konkluderer med at hverken Jenny Klinge eller Geir Lien vil være garantister for lokalsykehusene på Stortinget.

Vi må velge representanter som er krystallklare på å fjerne foretaksmodellen og forsvare lokalsykehusene.

Bryter Rødt sperregrensen og kommer inn med 8-12 representanter, kan dette bli tungen på vektskålen for å presse en ny regjering til å måtte gå i knestående og støtte våre krav til helse, liv og sikkerhet.

Les også

Tenkning, handling og konsekvenser