Ekstremværet Gyda treffer Nordmøre i dag. I den sammenheng er det sendt ut røde farevarsler for både ekstreme mengder regn, jordskred, snøskred og flom i Møre og Romsdal.

Tidens Krav skal så klart følge utviklingen av uværet på Nordmøre tett og ønsker i den anledningen både tips om hendelser og bilder og video.

Så hvis du ser noe spesielt eller får merke uværet på nært hold er det bare å finne fram mobilen og/eller kamera og ta et bilde eller en video og sende det til oss.

Bilder og video kan sendes på e-post til redaksjonen@tk.no. Eller så kan du ta i bruk dette skjemaet på tk.no.