Det er en bitter olje- og klimakamp innad i LO. Stridens kjerne er utbyggingsplanene for Wisting-feltet langt nord i Barentshavet. LO gir tommelen opp for prosjektet, mens både Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag sier nei i egne høringsuttalelser. Industriforbundene føler seg dolket i ryggen. Det skal ha gått heftig for seg på møtet i det mektige LO-sekretariatet mandag.

At det er dragkamp om oljepolitikk og miljøpolitikk i fagbevegelsen er ikke noe nytt. Det spesielle i dette tilfellet er saksbehandlingen. Det er nemlig lang tradisjon for at det er LO sentralt som leverer høringsuttalelser, ikke de enkelte forbundene. Videre er det sedvane for at holdningen i industriforbundene tillegges stor vekt i industrispørsmål. Tilsvarende har eksempelvis Fagforbundet stor innflytelse i saker som angår kommunene og LO -stat ditto stor innflytelse i staten. Og små forbund får normalt ryggdekning i saker av mer «smal» karakter.

På den måten kan Landsorganisasjonen bruke sin samlede kraft til glede for de 25 forbundene som er medlemmer. Men nå blir altså dette prinsippet utfordret. Det ligger an til en skikkelig oppvask på LO-kongressen i månedsskiftet mai-juni. LO-striden om Wisting-feltet er ikke akkurat noen gavepakke til statsminister Jonas Gahr Støre. Fagforbundet og NTL sier ikke bare nei til utbygging av Wisting-feltet. De to forbundene uttaler seg også negativt til elektrifisering av feltet.

Wisting ligger tre mil nord for Hammerfest og vil i tilfelle bli den fjerde feltutbyggingen i Barentshavet. Planlagt produksjonsstart er 2028, og feltet har en forventet levetid på 30 år. Sysselsettingseffekten blir betydelig. Det anslås 28.000 årsverk i utbyggingsfasen og 800 årsverk i et normalt driftsår. Wisting vil ventelig nyte godt av den ekstraordinære skattepakka til oljeindustrien, altså midlertidig utsatt skatt.

Det hører med til historien at Fagforbundet og NTL tidligere har stilt seg bak LO i dragkampen om oljeskattepakka. Og senest for to uker siden var det er samstemt LO som sa ja til regjeringens åpning av oljeblokker i såkalte forhåndsdefinerte områder. Flere av blokkene ligger lenger nord enn Wisting-feltet. Men nå bruker Fagforbundet og NTL den nye rapporten fra FNs klimapanel som hovedargument for å si nei til dette feltet.

«Jeg er vonbråten og skuffet», sier Fellesforbundets Jørn Eggum til FriFagbevegelse. Det er forståelig at han er skuffet. Forhistorien om arbeidsplasser og verdiskapning er en sak. Men viktigst er at LO-familiens samlede makt blir svekket. Dette bør bekymre små og mellomstore forbund. Fagforbundet har skutt seg selv i foten. Forbundet kan risikere at Eggum & co ikke stiller opp og gir ryggdekning ved nye korsveier. Prinsippet om én for alle, og alle for én, har fått seg et skudd for baugen.