Den 12. mai i år debatterte Stortinget flere saker innenfor helse i Norge, deriblant hvorvidt fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus skulle bestå eller ikke.

Den 14. mai ble følgende forslag vedtatt med stort flertall: «Stortinget ber regjeringen følge opp anmodningsvedtak 750 (2017-2018) og sørge for at fødeavdelingen i Kristiansund består inntil fødeavdelingen i det nye sykehuset på Hjelset er i drift».

Det er derfor med forundring at jeg i dagens Tidens Krav, 29. Juli, kan lese at det innføres en ambulerende ordning.

INP er forundret over hvordan byråkrater kan ta seg den frihet å sette et vedtak i landets øverste organ til side på denne måten.

«Stortinget ber regjeringen», er bare en «pen» måte å skrive: Fødeavdelingen SKAL bestå!

Det begynner å bli noen år siden helseforetakene ble opprettet, så kan man mene det man vil om det. Men det er en kjensgjerning at det er Stortinget som både bevilger midler og legger føringer for driften. Vi ser gjennom de siste årene en mindre politisk vilje til å styre foretakene. Det blir i større grad overlatt til byråkrater. Nå er det ikke min mening å henge ut byråkrater, for de har den utakknemlige jobben å holde kontinuitet i et varierende politisk landskap.

Men når de nevnte byråkrater overprøver et vedtak i landets øverste organ, så må det være lov å spørre seg om de ikke går ut over sitt mandat. Om de problemene som er brukt som argument er reelle, må de selvfølgelig løses, men da må de løses slik at vedtaket i Stortinget opprettholdes.

Møre og Romsdal INP stiller spørsmål ved helseforetaket sitt mandat til å avvike fra et vedtak fattet av bevilgende myndighet (Stortinget), et vedtak som selv ikke Regjeringen kan avvike. Dette er ett vedtak som skal uføres. Hvor er den politiske styringen blitt av?

Våre politikere er valgt av befolkningen til å styre, da må det kunne forventes at de klarer å følge opp de vedtak som er fattet.

INP krever at fødeavdelingen i Kristiansund skal bestå i henhold til stortingsvedtaket.

INP er et sentrumsorientert politisk parti som ble stiftet 29.2.2020 med det mål å få sunt bondevett inn i politikken og på Stortinget. Vi har i for mange år sett en manglende vilje til politisk styring av et storting som består mer og mer av yrkespolitikere. Les mer på www.inpartiet.no