Det kan være ganske morsomt å følge (og delta) i den hypotetiske klimadebatten, der utgangspunktet er at menneskelig aktivitet ved bruk av fossilt brennstoff vil medvirke til at temperaturen her på Jorden vil stige til et nivå som vil være en katastrofe for alt liv her i verden.

Her i vårt land vil dette skape et våtere og villere vær, med flom og ras, da grunnet mye regn og kraftig vind, alt dette ifølge våre selvutnevnte klimaeksperter.

Så leser vi i dag lederen i Tidens Krav, der jeg siterer følgende, sitat: «Hensynet til sårbar natur må veie tungt. (Gjelder utbygging av vindturbiner. Min anm.) Men vi må ikke glemme at vi vil trenge mer energi i årene fremover.

Norge har riktignok kraftoverskudd i år med normal nedbør, men ikke i tørre år.» Sitat slutt.

Norge har altså i dag kraftoverskudd i år med normal nedbør!

Men været skal altså ikke bli tørrere, stadig i følge våre klimaeksperter, men tvertimot både villere og våtere!

Dette skulle da tilsi at dersom dette scenarioet disse klimaekspertene har synset seg frem til, (med statlig pengestøtte) slår til - så vil vi få kraftoverskudd så det holder her i landet.

Da er det vel ganske selvmotsigende (et paradoks) å både skremme med tørre (regnfattige) år og samtidig skremme med at været blir villere og våtere, altså mer regn enn normalt.

Men så lenge narrativet om klimatrusselen må holdes varm (mange tjener jo store penger på dette), så betyr det vel ikke noen ting om at den ene påstanden slår den annen i hjel - media er jo disse klimaekspertenes fremst våpendrager, så i mediene er det konsensus om at den menneskeskapte klimatrusselen er reell og derfor finnes det heller ingen motforestillinger i media, mot synsingen fra disse klimaekspertene.