Gå til sidens hovedinnhold

Selmers gate og Idrettsplassen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Viste skisser for nytt omsorgsbygg i F. Selmers gt. 1-5 virker tiltalende. Men det forundrer meg at en så sentral tomt utføres med kun to etasjer og ikke tre. Det er sikkert mange som kunne tenkt seg en leilighet med en så sentrumsnær beliggenhet. Ikke minst med tanke på tilstøtende parkanlegg og friområder. Mener bygget opprinnelig også var presentert i tre etasjer.

Det snakkes stadig om fortetting i sentrum, men da i form av å bygge igjen enhver grønn lunge. En bør heller beholde lungene og gå en ekstra etasje opp når en sanerer og bygger nytt der det ellers ikke bryter helt ut. Ref. KBBL to prosjekter i Flintegata. Det ene ferdigstilt, det andre – «Stella Maris» - er nå lagt ut for salg.

Kvartalet av etterkrigshus - sør om Selmers gate opp mot Barmannhaugen eldresenter - er neppe det området som vil bestå lengst inn i fremtiden i dagens form. Når en tar ned en av de tre parallelle rekkene opp mot Jonas Reins gate, bør en se nybygg i et fremtidsperspektiv mht. volum og høyder. Ikke minst med tanke på at motstående husrekke på nordside av Selmers gate, inngår i et eget kvartal og tidsepoke sammenfallende og integrert med Festiviteten og Aldershjemmet i Clausens gate.

I Helge Barmannsgate - "som er en forlengelse av Selmers gate mot sør ovenfor Parkhaugen" - er byggene på 5 etasjer inklusive hjørnegård mot Selmers gate. Derfra trappes husene gradvis ned til 3 etasjer mot den tenkte omsorgsboligen. Se bilde hvor Roald Røsand er avbildet mot rekken som skal rives. Her skimtes tilstøtende husrekke bak. Det vil slik være naturlig å beholde tre etasjer for et nybygg som også munner opp mot det gamle aldershjemmet av en anselig størrelse.

Når enkelte mener Idrettsplassen er så attraktiv for boliger at en kan tenke seg å ødelegge dette smykket. Ja da må vel denne tilstøtende tomtegrunnen i Selmers gate også ha en høy verdi som må utnyttes godt. Utnyttelse av denne tomtegrunnen, vil jo tenkt kunne avlaste “finansielle planer” mht. bebyggelse på Idrettsplassen.

Som en digresjon, er lengden på husrekken i Selmers gate 55 m. Dvs. nærmest det samme som netto bredde på Idrettsplassen som måler 65 m. Her er det m.a.o. plass til en fin og moderne husrekke med en større utnyttelsesgrad.

Les også

River og bygger nytt: – Vi tar vårt ansvar på alvor

Kommentarer til denne saken